L'apunt docent

Jordi Roca i Font

#tictac 1x1 #algúhohaviadedir

Com que no he fet mai classe a secundària només opinaré de la meva experiència a infantil i primària. #lescosesclares

Els ordinadors a les aules són imprescindibles,crec que això és indiscutible,l'escola no pot anar d'esquena al món. #lescosesclares

També és cert que no tot es pot fer amb les TIC,no pot ser bo estar 6 hores davant de 10,1 polzades. #algúhohaviadedir

Si l'aposta per #linkat i programari lliure hagués estat real hauríem estalviat molts milions en llicències. #algúhohaviadedir

16022011007.jpg Zoom

16022011007.jpg

Hem avaluat la competència digital del professorat abans d'implantar el pla #1x1 per comprovar si aquest era viable? #tictac

Hem avaluat la competència digital dels alumnes abans d'implantar el pla #1x1 per comprovar si aquest era viable? #tictac

Que en les TIC els alumnes en saben més que els mestres és una fal·làcia molt recorrent. #algúhohaviadedir

El tuit anterior fa referència a primària i generalitzant. #lescosesclares

Hi ha mestres que no entenen que formar-se en les TIC és imprescindible. #algúhohaviadedir

Davant d'un ordinador l'alumne tendeix a llegir menys els enunciats que davant d'un full. #tictac

Avui és absurd buscar en una enciclopèdia física quelcom que pots trobar a la #Viquipèdia però crec que l'alumne hauria de saber fer-ho.

Molts mestres utilitzen les pissarres digitals (PDI) com una pissarra "Velleda" i val 100 vegades més. #algúhohaviadedir

Correspon als pares exercir cert control de l'ús de les xarxes socials per part de menors. #algúhohaviadedir

És una vergonya que els pares catalans hagin de pagar el 50% dels portàtils. #algúhohaviadedir

La implantació del pla #1x1 ha estat precipitada. #moltagenthohadit #etfelicitofill

Pls RT