Criatures 14/05/2019

El ramadà infantil

2 min

A primària també?

El ramadà, un dels cinc pilars de l'Islam, s'ha convertit en un problema en moltes escoles de primària en el moment que hi ha mainada de menys de 12 anys que el practica d'una manera estricta, és a dir, sense menjar ni beure aigua mentre hi ha llum solar.

Aquesta pràctica és optativa pels àrabs fins a l'adolescència que és quan esdevé d'obligat compliment i en gran mesura així es fa. El problema és quan hi ha infants que volen complir aquest deure musulmà i es passen tantes hores sense ingerir res sòlid i sense ni tan sols fer un glop d'aigua. Aquestes criatures es lleven a les quatre de la matinada per menjar i fins que no hi ha la posta de sol no tornen a menjar per la qual cosa de vegades es mostren marejats, afeblits o amb un malestar general en les hores escolars.

Alhambra de Granada

En una escola -en teoria- laica com la nostra mai s'han de qüestionar els costums religiosos de qui sigui però quan aquests condicionen la salut dels infants ja és una altra cosa. És obvi que aquest dejú voluntari no és saludable en nens que, com és normal en la seva edat, mantenen una activitat física constant durant tantes hores i que conseqüentment necessiten una aportació energètica amb forma de menjar i una hidratació general amb aigua. Dit això crec que és tasca dels docents parlar amb les persones que calgui per intentar que reconsiderin el ramadà estricte a primària per raons de salut i que almenys s'opti per beure aigua per evitar els perills de la deshidratació.

Fixeu-vos que en aquest apunt en cap moment he parlat del significat del ramadà, del perquè es fa o si crec que està bé o malament; això són figues d'un altre paner. Tot i interessar-me pel tema no n'he escrit res perquè el debat no es decanti cap a temes religiosos doncs per mi el debat aquí és bàsicament de salut infantil.

stats