L'apunt docent

Jordi Roca i Font

Avui les TIC amplifiquen les desigualtats entre centres

Aquesta setmana la Consellera Rigau ha presentat les noves modificacions dels currículums educatius de Primària i Secundària amb la intenció de minimitzar l'anomenada llei Wert. Encara no he llegit el currículum sencer però voldria comentar un dels titulars que fa referència a la competència digital.

Diari ARA: "La competència s’haurà de desenvolupar de manera transversal i en totes les matèries. Els mestres seran els responsables de fer-ho. A més a més, l’alumnat que acabi l’ESO podrà obtenir, fent una prova, l’acreditació en competències de tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Dins d’aquesta competència, tal com va avançar l’ARA, el departament donarà llum verda a les escoles i, sobretot, als instituts perquè utilitzin el telèfon mòbil com a eina educativa. Cada centre haurà de regular-ne l’ús el curs que ve. Durant els últims dos cursos el departament ja ha impulsat matèries d’aquesta competència, com la de creació d’aplis."

Caldrà veure quin grau d'obligatorietat suposa això de desenvolupar la competència digital a totes en les matèries perquè, ara mateix, jo crec que és del tot inviable. Actualment, tot i els esforços per exemple en formació, molts mestres segueixen sense ser competents digitals i això fa que sigui impossible que s'atreveixin a utilitzar les TIC de manera metodològica en les seves sessions. D'altra banda, per aplicar un pla així també cal que les escoles estiguin perfectament equipades i que els alumnes tinguin un grau òptim de domini de les TIC. No em val allò de "neixen amb una tauleta sota el braç" o "en saben més que nosaltres" si a la pràctica són incapaços de fer cerques intel·ligents per Internet, desar documents correctament o fer treballs ben presentats en grup amb núvol inclòs.

mouse Zoom

mouse

I després hi ha les contradiccions. Me'n recordo que a finals del segle XX, quan vaig començar a treballar, els alumnes tenien un e-mail personal via la plataforma edu365 i que podríem dir que era oficial. Al cap d'uns quants anys el correu personal edu365 va deixar de ser operatiu i el problema és que el Departament no va preveure una alternativa. A dia d'avui els alumnes no reben cap e-mail personal de forma oficial. Què significa això? Significa que els alumnes de primària han de fer-se un compte de GMail -tot i que per edat no poden fer-ho- si volen assolir l'anomenada competència digital. Si fem cas a l'excel·lent document de competències digitals a primària llegim que parla i explica casos on és imprescindible tenir un correu electrònic. Com s'entén doncs? És un tema de diners, de falta de previsió, de desplegament o d'ineptitud? No ho tinc clar però hi ha alguna cosa que falla. Ja fa uns quants cursos que els mestres vam rebre un e-mail personal en un entorn Google amb eines tan necessàries com el Drive; però, i els alumnes? Per què els alumnes no ho tenen?

La solució que sembla aportar el Departament avui en dia es diu Google Education i és externa. Requereix un domini comprat pel centre i un munt de gestions burocràtiques que no tothom està disposat a fer. No podria el Departament d'Ensenyament fer el mateix que ha fet pels mestres aplicat als alumnes i preparar pels centres l'administració d'un domini amb Google Education o amb qui sigui que aporti serveis?

La contundència del títol de l'apunt està justificada. Els centres més implicats en l'ús de les TIC i que han fet els deures en temes com Google Education podran aconseguir que els seus alumnes tinguin més possibilitats de ser competents digitals; en canvi, les escoles que, per exemple, no proporcionin e-mails als alumnes faran que aquests vagin coixos en aquesta competència tan important. Jo d'això en dic desigualtat i el nou currículum hauria de néixer garantint que no es donin situacions com aquesta.

Estimats lectors: teniu fills en edat d'escolarització obligatòria? Com s'ho fan a les escoles o instituts on cursen els estudis? Creieu que tenen un bon grau de competència digital? Si és que sí, enhorabona!

Apunt relacionat: In, in co, in -competència