Criatures 22/06/2017

Educació sexual, assignatura pendent

Els joves continuen sense tenir garantits els seus drets sexuals i reproductius (DSiR), ja que no se’ls proporciona una correcta educació sexual

A.f.
4 min
Dos adolescents obrint un preservatiu. Segons l’última enquesta de l’Ajuntament de Barcelona, un 11,6% dels joves no utilitzen cap mètode anticonceptiu.

Aprofitant el final d’aquest curs escolar, SIDA STUDI presenta els resultats de l’impacte que van tenir les seves accions d’educació afectivosexual realitzades durant el curs 2015-2016 a més de 550 joves de 2n cicle d’ESO (a partir dels 14 anys) i de batxillerat (a partir dels 16 anys). Les intervencions, dutes a terme a diversos centres d’ensenyament catalans, tenen una durada d'entre quatre i sis hores i estan distribuïdes en dues o tres sessions.

Aquestes intervencions estan validades empíricament, i a partir de diversos formularis que omplen els participants, SIDA STUDI pot conèixer el perfil sexual dels joves participants, l’impacte que generen entre els destinataris finals i quina valoració en fan els joves. El suport tècnic en l'explotació de les dades es fa des del Centre d’Estudis Epidemiològics, sobre les infeccions de transmissió sexual i sida de Catalunya (CEEISCAT), amb qui SIDA STUDI té un conveni des de fa anys.

Segons les dades de SIDA STUDI, en el cas de l’alumnat de 2n cicle d'ESO el 72,6% havien tingut algun contacte sexual amb una parella (masturbació a un altre, sexe oral, petons i carícies i/o penetració anal o vaginal) i el 17,3% havien realitzat pràctiques sexuals amb penetració alguna vegada a la vida en el moment de la intervenció. En el cas de l'alumnat de batxillerat, més de tres quartes parts dels joves han tingut algun contacte sexual (84,9%) i un 34% dels i les joves han mantingut relacions sexuals amb penetració alguna vegada a la vida.

L'edat d'inici de les relacions sexuals amb “penetració vaginal”, entre el 17,3% de l'alumnat de 2n cicle d'ESO que havia realitzat aquesta pràctica, és de 14,6 anys, tant en el cas dels nois com en el de les noies.

Sobre la prevenció

L’opció preventiva més utilitzada el darrer any (alguna vegada, gairebé sempre o sempre), tant per a nois com pera noies, és el preservatiu per a noi (98,6%), tot i que una part reconeix haver-ne fet un ús inconsistent. Entre l'alumnat de batxillerat que havia realitzat alguna vegada pràctiques amb penetració també va haver-hi un ús elevat del “preservatiu per a penis”, i es confirma un any més el baix ús del “preservatiu per a vagina”. És elevat el percentatge de joves que declaren haver fet lamarxa enrere” en els darrers 12 mesos (41,3%), percentatge que mostra un increment respecte de l’edició anterior del CPCG.

Sobre l'educació afectivosexual

En el cas de l'alumnat de 2n cicle d'ESO les fonts d'informació sobre sexualitat més freqüents són els amics, tant per a nois com per a noies. Per sexes, no obstant, les noies s’informen més a través de la família que els nois (59,8% respecte al 46%) i per la parella (44,5 i 32,2%, respectivament) mentre que els nois recorren més a internet (77,3% respecte el 44,1% de les noies). Entre els joves de batxillerat la font principal d’informació sobre sexualitat són el grup d’iguals; en segon lloc, internet, entre els nois, i internet i/o l’escola, entre les noies.

En relació a l'educació sexual a l'escola, només el 37,6% de l'alumnat de 2n cicle d'ESO declarava haver-la rebut abans de la intervenció realitzada per SIDA STUDI. En l’alumnat de batxillerat n’havia rebut el 63,6%.

Algunes conclusions

SIDA STUDI posa de manifest amb aquests resultats que els joves continuen sense tenir garantits els seus drets sexuals i reproductius (DSiR), ja que no disposen d'una educació sexual universal, de qualitat, i tampoc se'ls proporciona, amb perspectiva de gènere i fomentada en aquests drets des dels centres d’ensenyament.

L’única manera de no vulnerar els seus drets és incloent aquesta temàtica dins els currículums educatius de tots els centres, per tal d’aprofitar la universalitat que representa l’educació reglada. Per SIDA STUDI, l’educació afectiva i sexual no es limita només a tractar els mètodes anticonceptius i les infeccions de transmissió sexual, sinó que comporta treballar aspectes com ara les emocions, l’autoestima, saber dir que no, el consentiment, la importància del plaer compartit o la capacitat per negociar estratègies preventives (sobretot en parelles ocasionals).

Els resultats mostren clarament que hi ha un model de sexualitat imperant i molt interioritzat que és coitocèntric, heterocentrat, i que gira al voltant del plaer dels nois. També mostren de manera molt evident que els estereotips de gènere i la socialització diferencial de nois i noies en l’àmbit de la sexoafectivitat tenen un efecte negatiu profund en les actituds, les vivències i les creences dels adolescents i joves: la vivència del risc, la importància del propi plaer i del plaer de l’altre, la projecció de les relacions que es volen tenir, etc. Des de SIDA STUDI s’aposta per fer intervencions que tenen en compte l’eix de gènere de manera transversal i amplien l’imaginari de la sexualitat com a eina de promoció de la salut.

L’estudi revela que internet s’ha convertit en una de les principals fonts d’informació potser com a alternativa a la falta d’una educació sexual. És per això que des de SIDA STUDI s’ha apostat per crear el blog del Kit del Plaer, un espai on els joves poden trobar temes tractats als tallers i preguntar dubtes. D’aquesta manera, es dona continuïtat als tallers i es donen opcions als joves d’informar-se sobre sexualitat a través d’un dels canals que més utilitzen.

stats