HORMONES, GUIX, ETC.

Deixa-li el mòbil i que calli