Criatures 04/10/2016

Habilitats socials i èxit acadèmic

Edgar Gonzàlez
2 min
Habilitats socials i èxit acadèmic

BarcelonaEdgar Gonzàlez / Trivium.

L’èxit acadèmic pot estar determinat pel coneixement i la comprensió de quines són les habilitats socials considerades rellevants pels docents de l’Educació Secundària. Aquest coneixement i comprensió poden facilitar les intervencions per millorar la resposta dels alumnes a les demandes específiques dels contextos educatius. La Facultat d’Educació de la UNED ens presenta un estudi elaborat a 198 docents on s’analitza aquesta reflexió. En aquest informe es destaca que no hi ha cap habilitat social “no important”, i que totes són significatives. En el següent llistat es presenten de més a menys significatives: cooperació, responsabilitat, extroversió, asserció, comunicació, autocontrol i empatia.

Les Habilitats Socials

Les habilitats socials tenen una gran importància per a una bona integració social (Zsolani, 2002). Recents estudis com els de Garaigrdobil (2015) indiquen que una de les cinc variables predictores de la felicitat és la manifestació de conductes cooperants, fet que confirma la relació entre benestar i sociabilitat.

Canvi d’orientació

Des d’aquesta perspectiva es busca un canvi de paradigma: en comptes d’esperar les conductes disruptives a l’aula a les quals respondre amb sancions negatives, es planteja identificar les expectatives dels docents sobre les conductes dels estudiants que ajuden a l’èxit acadèmic. A més a més, també es tenen en compte les perspectives sobre les habilitats socials de Gresham (1986) i Greenspan (1981) en el sentit que els individus socialment competents són aquells que han desenvolupat una comprensió intuïtiva de les normes i els comportaments apropiats en les interaccions socials.

En altres estudis, com en els de Carmona i Expósito López (2015), s’exposa que molts joves necessiten canvis en les seves respostes socioemocionals davant de contínues situacions de risc i no tenen eines suficients per evitar certs comportaments conflictius.

Conclusió

Fer un diagnòstic precís sobre les competències socioemocionals i l’anàlisi de les necessitats formatives en l’àmbit de les habilitats socials que necessiten els estudiants d’Educació Secundària permetrà dissenyar estratègies d’intervenció individuals i en grup adaptades a les àrees de competències identificades com a inadequades. Aquestes estratègies han demostrat que contribueixen de manera eficaç a millorar els resultats acadèmics, sobretot l’autosuficiència, la presa de decisions i la resolució de problemes, així com la gestió d’estrès i salut.

stats