Criatures 02/12/2019

Estratègies en la lectura amb evidència

Trivium
3 min
Estratègies en la lectura amb evidència - il·lustració

Aplicar diferents estratègies en la lectura, fent millorar la fluïdesa lectora, augmenta la seva confiança i provoca una ampliació del vocabulari.

Aprendre a llegir és bàsic i essencial per tenir èxit a l’escola. I per arribar a aquest èxit, els alumnes han de poder llegir i comprendre correctament tasques i textos de totes les assignatures. Si fem una revisió de la bibliografia creada en altres països o per part de l’Associació Internacional de Dislèxia, podem trobar algunes estratègies que ens ajudaran a desenvolupar i consolidar les habilitats de lectura i confiança per a tots els lectors, fins i tot pera aquells que tenen dificultats específiques d’aprenentatge.

Aquí us en deixem una selecció:

Lectura coral

Els estudis publicats sobre la lectura per torns no aporten resultats que concloguin una millora de la fluïdesa lectora. A més, demanar als alumnes que vagin llegint per torns per llegir en veu alta pot estigmatitzar els lectors amb dificultats.

La lectura coral és quan el mestre o la mestra i la classe llegeixen en veu alta un text plegats. Podem aprofitar per incentivar als alumnes amb més dificultats perquè hi participin. La recerca suggereix que millora la fluïdesa lectora, el vocabulari i també augmenta la seva confiança.

Assignar amics de lectura creuada

Posar per parelles alumnes de graus superiors i inferiors aporta beneficis tant acadèmics com socials i emocionals de forma recíproca. Entre ells s’estableix una relació de mentoria on els més petits tenen així una atenció personalitzada i veuen una major fluïdesa lectora. També desenvolupen habilitats com l’empatia i la paciència. De la mateixa manera és beneficiós per als més grans, que augmenten la seva confiança en accedir a textos més senzills i assumint aquest lideratge.

Aquestes parelles lectores es poden reunir amb una freqüència d’almenys un cop al mes durant 30 minuts. Una forma de treballar és que al principi siguin els més petits els que escullin llibre, més tard els més grans poden compartir les seves lectures preferides, i a mesura que els petits van desenvolupant les seves habilitats poden començar a llegir enlloc de només escoltar.

Accés a audiollibres

De forma periòdica, tenir el suport d’un audiollibre mentre es llegeix aporta beneficis per a tots els lectors, però de forma particular per als lectors amb dificultats i els estudiants amb dislèxia. En un estudi del 2010 es va poder determinar que alumnes amb dislèxia van mostrar millores significatives en precisió lectora, rendiment acadèmic, participació i motivació després de treballar amb audiollibres.

Plataformes com Bookshare o Learning Ally ofereixen accés a audiollbres per a nens/es, joves i adults sense i amb dificultats de lectoescriptura.

Aquesta és una estratègia efectiva per a la millora de la lectura, però que ha de ser complementària a un tractament més global.

Potenciar el vocabulari i la base del llenguatge

El domini del vocabulari general i específic per àrees temàtiques capacita els estudiants per comprendre millor el contingut dels textos. Algunes estratègies útils per augmentar el vocabulari seria representar paraules amb un esbós, crear gestos físics per a paraules difícils o combinar les paraules amb imatges.

Però els alumnes necessiten més que el vocabulari per convertir-se en lectors d’èxit. A infantil i primer cicle de Primària és important registrar la comprensió de l’alfabet i la capacitat de pronunciar paraules. Per a alumnes de segon cicle de Primària cal observar la precisió, l'expressió i el ritme de la lectura. Caminar per la classe i observar com els alumnes llegeixen per parelles pot ser una forma fàcil d’avaluar-los, com també se’ls pot demanar que discuteixin sobre el que acaben de llegir per avaluar la seva comprensió lectora.

Fer una bona elecció dels llibres de lectura

Permetre que els estudiants triïn allò que volen llegir i oferir opcions que vagin en sintonia amb els seus gustos i interessos augmenta el seu compromís. Tenir una biblioteca àmplia i plena d’històries facilita les coses. Preguntar què volen llegir o sobre quins temes els agradaria llegir és un bon punt de partida.

Llegir el mateix text diverses vegades i en diferents modalitats

Segons un estudi elaborat l’any 2010 amb estudiants de Secundària, quan un alumne llegeix el mateix text diverses vegades en el transcurs d’una setmana a classe, per parelles o sols, milloren de forma significativa la pronunciació i la comprensió lectora.

Articles de referència

Patricia A. Antonacci & Catherine M. O'Callaghan(2012). Promoting Literacy Development: 50 Research-Based Strategies for K–8 Learners.

2017International Dyslexia Association Effective Reading, Instruction for Students with Dyslexia.

Russell Gersten & cia (2007). Effective Literacy and English Language Instruction for English Learners in the Elementary Grades, Practicce Guide, Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School.

Douglas Fisher, Nancy Frey (2018). Raise Reading Volume Through Access, Choice, Discussion, and Book Talks.

Franklin Dickerson Turner(2010). Evaluating the Effectiveness of Fluency-Oriented Reading Instruction with Increasing Black and Latino Reading Fluency,, As compared to Asianand White Second Grade Students’ Reading Fluency, The Journal of Negro Education Vol. 79, No 2.

stats