Pedra, paper, tisora

Meritxell Almirall López

Tinc un fill superdotat?

3 de cada 100 escolars són superdotats.

Tenen 3 característiques essencials: Alta intel·ligència, creativitat i implicació en les tasques que emprenen.

Solen assimilar la informació per diversos canals sensorials i obtenir puntuacions per sobre la mitjana en proves mentals.

einstein_baby.jpg Zoom

einstein_baby.jpg

Es neix o es fa?

Hi ha una mica de tot. Diversos estudis assenyalen que el 70% dels superdotats tenen un component genètic mentre que en el 30% no hi ha cap antecedent familiar, i és degut a altres factors ambientals o socials.

Genèticament sembla estar lligat al cromosoma X.

Com es diagnostica?

El tret més rellevant d'aquests infants és la intel·ligència. Un nen superdotat ha de tenir un CI (Coeficient d'intel·ligència) superior a 130, tenint en compte que si és major de 150 se'l considerarà geni.

Per lo tant, la proba més habitual és la realització d'un test. En la següent direcció http://ves.cat/aGL8podeu trobar qüestionaris orientatius.

De totes maneres, si agafem el model d'intel·ligències múltiples de Gardner (del que parlàvem en anteriors entrades), un superdotat destaca per sobre de la mitjana en les 8 intel·ligències.

Com puc saber si el meu fill és superdotat?

Tot i això, els test d'intel·ligència solen estar enfocats per a nens en edat escolar, a partir dels 3 anys,i és molt difícil diagnosticar-ho en nens més petits o inclús nadons. De totes maneres hi ha algunes senyals que podem observar com a pares que podrien ser indicadors a tenir en compte.

1. Si ha gatejat abans dels sis mesos o caminat abans dels 11.

2. Els nens superdotats diuen la seva primera paraula abans dels 6 mesos i la seva primera frase amb sentit als 12. I a més, ja mantenen una conversa a partir dels 18 mesos (abans dels 24). Podem veure comutilitza paraules massa avançades per a la seva edat i a partir dels 3 anys comencen a preguntar per paraules que no coneixen.

3. Identifica més de 6 colors als 18 mesos.

4. Entre els 3 i 4 anys comença a llegir i ho fa amb molta fluïdesa.

5. Abans dels 30 mesos sap l'abecedari i comptar fins a 10.

I a l'escola?

Ser superdotat no ha de ser un problema educatiu. El que hem de procurar és posar recursos a l'abast d'aquests nens. La majoria de conflictes es produeixen per diagnòstics erronis i falta de comprensió dels adults.