Pedra, paper, tisora

Meritxell Almirall López

La caputxeta vermella al meu dit

[youtube X-POhjMVzPw]

L'ús de titelles és molt popular i molt atractiu per a la majoria de nens, per a ells la titella és un personatge màgic que els desperta la imaginació i la creativitat. A més dels seus beneficis lúdics, són una rica font de joc simbòlic i un útil ajut terapèutic en nens amb problemes emocionals. En alguns casos es pot utilitzar com a part d’una tècnica terapèutica.

A través del personatge triat el nen observa la forma com actua amb els altres (cap a altres titelles) i sovint es posen al descobert les causes dels seus problemes i a la vegada li permet adquirir les habilitats i recursos que necessita per a superar-los.

Atès que els problemes dels nens en general se centren al voltant de les situacions a casa, és important comptar amb una multitud de personatges diversos. Es pot començar per plantejar un ventall de titelles i convidar al nen a seleccionar la que més li agradi; després se li demana al nen que vagi darrere de l'escenari i comenci la història presentant als personatges seleccionats i explicant la trama que ell esculli.

És important no dirigir-lo, doncs es podria contaminar la informació, si no fer preguntes obertes que condueixin a facilitar les associacions per la historia. S’ha de prendre nota del dialeg, el personatge i el conflicte. Es pot ampliar el format de la representació entrevistant a les titelles o el propi titellaire perquè ajudin a desvetllar els diversos significats de la història. Els beneficis de la utilització de les titelles en els nens són diversos i depenen de la intenció amb que es vulguin utilitzar tot i que la premisa bàsica sempre és fer-ho tot a través del joc per a aconseguir la desinhibició del nen.

Les representacions ajuden a exterioritzar el seu jo, sense censures. Les titelles com recurs terapèutic han de ser utilitzats per professionals especialistes en teràpia infantil, d'altra banda, és important tenir en compte que, com en tota intervenció terapèutica, és un recurs útil, més no la solució als conflictes.

Avui proposem la creació d’una titella de dit. Veureu que és molt fàcil de fer pel que podemimplicar els més petitos i que ells mateixos participin en la tria dels colors i cares dels personatges.

L'exemple és la caputxeta vermella, però a partir d'aquí només cal una miqueta d'imaginació...

Snapshot Zoom

Snapshot

Material

Feltre de colors

Guata (per donar volum al cap de la titella)

Cola Adhesiva

Tisores

Retolador negre