Pedra, paper, tisora

Meritxell Almirall López

Dislèxia

La dislèxia és una deficiència de la lectura, l'escriptura i l'aprenentatge.

La seva causa és una alteració de les zones cerebrals que controlen el llenguatge. Afecta a un 5% dels petits de 7 a 9 anys i sol ser més freqüent en nens que en nenes. Se li atribueix una base genètica i no està relacionada amb la seva intel·ligència.

F2_large.jpg Zoom

F2_large.jpg

Perquè succeeix?

El cervell humà està format per dos hemisferis que es comuniquen entre ells. Cada hemisferi està especialitzat en certes funcions.

L'hemisferi esquerre s'ocupa dels processos del llenguatge i ho fa de manera seqüencial, és a dir que processa les dades una darrera l'altre. El dret en canvi està especialitat en la informació visual i espacial i ho fa processant moltes dades alhora.

Per llegir és necessari combinar ambdós hemisferi i també les dues formes de processar la informació.

Els nens que pateixen dislèxia tenen una disfunció en el seu hemisferi esquerre i fa que la seva velocitat alhora de processar informació es vegi afectada i l'incapaciti per processar canvis ràpids d'estímuls tant a l'àrea visual com auditiva.

Conèixer quin és l'alteració concreta que causa la dislèxia és més difícil. Actualment, els estudis se centren en la relació existent entre el llenguatge parlat i l'escrit, intentant comprendre la relació pronunciació-escriptura i l'automatització durant la lectura. Com pot ser que no hi hagi una única alteració sinó vàries, es parla de diversos tipus de dislèxia.

Com podem intuir que un nen té dislèxia?

Les seves manifestacions són molt variades i dependran de la intensitat del trastorn i de l'edat del nen, perquè es poden afectar funcions relacionades amb la memòria, el vocabulari, les àrees motrius i la parla.

En l'etapa preescolar ja es poden observar algunes deficiències significatives en el llenguatge, la motricitat, la percepció i la falta de maduresa en general.

És importantíssim que anem a un especialista davant la sospita de que quelcom no funciona correctament ja que la dislèxia no es guareix amb el pas del temps sinó que incrementa la problemàtica pels menuts. Una detecció precoç és clau per ajudar-los.

La dislèxia és un trastorn específic de l'aprenentatge, per la qual cosa els símptomes canvien a mesura que el nen creix o evoluciona. Des de l'etapa preescolar és possible apreciar petits detalls que poden fer-nos sospitar que un nen té dislèxia. Entre els 6 i els 11 anys els símptomes són més evidents o, almenys, més coneguts. A partir dels 12 anys es fan molt clares les alteracions de l'aprenentatge.

Preescolars (nens de 3 a 5 anys):

•Desenvolupament lent del vocabulari i retard en el desenvolupament de la parla amb dificultats per articular o pronunciar les paraules.

•Maldestre en córrer i saltar.

•Dificultat per seguir instruccions i aprendre rutines.

•Falta d'atenció i augment de l'activitat i d'impulsivitat.

•Dificultat per cordar-se es botons o les cremalleres.

•Retard per memoritzar els números, l'abecedari, els dies de la setmana, els colors i les formes.

•Falta de control i domini del llapis i de les tisores.

•Aparició de conductes problemàtiques en les seves habilitats socials.

Escolars (nens de 6 a 11 anys):

dislexia_5.jpg Zoom

dislexia_5.jpg

•Inverteix lletres, nombres i paraules.

•Confon l'ordre de les lletres dins de les paraules.

•Trasllada les lletres, canvia l'ordre i inverteix nombres.

•Dificultat per connectar lletres i sons i per desxifrar paraules apreses.

•Presenta dificultat en la pronunciació de paraules, invertint, substituint o invertint síl·labes.

•Confon dreta i esquerra i escriu en mirall.

•La seva coordinació motora és pobra, es confon amb facilitat i és propens als accidents.

•No agafa bé el llapis.

•El seu trastorn en la coordinació motora fina li dóna mala lletra i pobra cal·ligrafia.

•No completa una sèrie d'instruccions verbals.

•La seva comprensió lectora és pobra. És lent per recordar informació.

•Té problemes sobre el temps i no aconsegueix saber hora, dia, mes i any.

•No aconsegueix escriure pensaments, ni organitzar-los; la seva gramàtica i ortografia són deficitàries.

•Mostra dificultat en l'aprenentatge de conceptes numèrics bàsics i no pot aplicar-los en càlculs o per resoldre problemes.

De 12 anys d'ara endavant:

•Té problemes de concentració quan llegeix o escriu.

•Falla en la memòria immediata, no recordant el llegit per la seva dificultat amb la comprensió de la lectura, el llenguatge escrit o les destreses matemàtiques.

•Interpreta malament la informació, per la seva falta de comprensió de conceptes abstractes i perquè llegeix malament.

•Mostra dificultats a organitzar l'espai, els seus materials de treball, i els seus pensaments en escriure o en parlar.

Amb aquest blog ens presentem als premis blogs catalans. Entra a www.stic.cat, registra't com usuari i vota "Pedra, Paper, Tisora". Som a la categoria d'Educació.