L'apunt docent

Jordi Roca i Font

Una teoria d'educació física

L'educació física és probablement l'assignatura escolar on es poden trobar més diferències a l'hora de treballar entre els diferents professionals que la imparteixen. La coneguda frase de cada maestrillo tiene su librillo en el cas dels MEF (Mestres d'educació física) s'accentua. No n'hi ha dos d'iguals i això també és degut a les diferents interpretacions del currículum i les diferènciesque es troben a les escoles pel que fa a espais, material o ràtio d'alumnes que poden afectar descaradament les sessions d'educació física.

17052011184.jpg Zoom

17052011184.jpg

És en les sessions d'educació física on acostumen a sorgir més problemes ja que en sortir de l'aula és més fàcil que els alumnes més problemàtics puguin fer de les seves. També és en aquestes sessions, i per la mateixa raó, on es poden veure comportaments socials que a l'aula no es veuen i és per això que els MEF som de gran utilitat a les reunions d'avaluació.

I els MEF hem de deixar les coses clares per defensar el paper de l'educació física a l'escola amb coherència. L'educació física no és ni ha de pretendre ser un mitjà per crear esportistes i tampoc és objectiu, almenys des del meu punt de vista, aconseguir que els alumnes "estiguin en forma". Seria absurd pensar que amb l'estoneta setmanal de l'assignatura aconseguirem que l'alumnat de 6 a 12 anys es posi en forma. No va d'això, almenys jo no ho veig així. Per mi l'educació física a primària ha de ser el mitjà de descoberta de les possibilitats del nostre cos i ha d'oferir les eines necessàries perquè els nens i nenes siguin capaços de treure un profit òptim del propi cos i agafin uns fonaments saludables que haurien de mantenir al llarg de la seva vida. Per tant, sóc un gran defensor de la teoria a l'educació física, de parlar molt amb els alumnes, d'esperonar-los a descobrir les possibilitats del moviment i de marcar-los límits i també reptes però no m'interessen gens algunes coses que envolten l'assignatura i que semblen incrustades des de sempre. Algú em pot justificar el futbol a les sessions d'educació física? Parlem-ne, jo ho tinc molt clar.

Apunt relacionat: Futbol a l'escola? Matins.sí Matins.no