L'apunt docent

Jordi Roca i Font

#sensenormalitat

Quan una cosa no funciona no és lògic parlar de normalitat. No és normal

Zoom

que a l'escola d'aquest país hi hagi 20.000 alumnes més i 1.700 mestres menys que el curs passat i tot continui com si res. No és normal.

No es pot parlar de normalitat quan les baixes no es cobriran en el temps que es pot considerar normal pel bon funcionament de l'escola i l'atenció correcta a l'alumnat. Si les baixes no es cobreixen la resta de mestres haurà de fer-se'n càrrec deixant de banda grups reduïts, reforços o altres organitzacions de grup que es creguin oportunes; òbviament tot això no és una estratègia òptima de lluita contra el fracàs escolar perquè augmenten -i molt- els períodes de provisionalitat a les escoles.

Tampoc és normal que les persones nomenades s'incorporin a la feina avui mateix (12-9-12) que és el primer dia de classe quan hauria estat lògic una incorporació a principis de setembre per preparar les classes amb garanties.

La gent ha de saber que aquesta manca de normalitat afecta la qualitat de l'ensenyament i és per això que cal que s'impliqui i doni suport a les reinvindicacions del professorat.

Els nostres alumnes estan pagant les malifetes dels bancs i això és inadmissible perquè ens hi juguem massa coses.

No us deixeu enredar, el curs ha començat #sensenormalitat

Nota: la foto que acompanya l'apunt no és cap fotomuntatge, és el que es llegeix en uns prestatges d'una biblioteca escolar.