L'apunt docent

Jordi Roca i Font

El que no es veu a Mestres

El programa Mestres intenta presentar les diferents tipologies d'escola que tenim al país a través d'experiències diverses que, amb més o menys èxit, es porten a terme al llarg del territori. S'ha criticat que es presenten escoles molt ideals amb experiències perfectes però jo crec que s'hi veu una mica de tot tenint en compte sempre que quan s'apaga el llumet vermell de la càmera segur que no n'hi ha per tant. El que sí que he vist en el programa, llegint entre línies i en determinades escoles, és la cara d'estranyesa que fan els nens quan el mestre els parla en català ja que tothom sap que hi ha molts mestres que la immersió se la passen per on volen i només utilitzen la llengua castellana. Però són temes tabús, no es pot dir que hi ha molts catalans que acaben l'escolarització sent monolingües únicament en castellà i que aquest fet els pot tancar la porta a la rica cultura catalana i en alguns casos fins i tot al mercat laboral. Però no es pot dir. No pot sortir la veu en off dient:

DSC_0106.JPG Zoom

DSC_0106.JPG

- "En Marc va néixer a Catalunya fa dotze anys i ha acabat la primària sense defensar-se en català; però cap problema, els seus pares no han buscat dues famílies més per denunciar el Departament preocupats per aquest fet i la caverna mediàtica ni en parla."

Per mi és una irresponsabilitat molt gran que les famílies d'aquests nens monolingües víctimes d'una discriminació no alcin la veu per denunciar que els seus fills -a priori- tindran menys oportunitats que els (almenys) bilingües. El que no tinc tan clar és si el programa hauria de denunciar aquesta realitat o simplement deixar-la, com fa ara, de manera subliminal potser per no crear alarma social (ironia) o potser pensant que no els pertoca a ells i sí al govern, i als respectius governs que han governat -picant l'ullet a Madrid- la nostra Comunidad Autónoma des del 1983. És trist que quasi 30 anys després de la llei de normalització lingüística encara passin aquestes coses i que, a sobre, el govern pacti amb qui vol carregar-se la immersió aquí i està fent estralls lingüístics en altres territoris de parla catalana on governen.

Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística

Article 14.4: Tots els infants de Catalunya, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l'ensenyament, han de

poder utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final dels estudis bàsics.

Article 15: Hom no pot expedir el certificat de grau de l'ensenyament general bàsic a cap alumne que, havent

començat aquest ensenyament després de publicada la present Llei, no acrediti en acabar-lo que té un

coneixement suficient del català i del castellà. Tanmateix, l'acreditament del coneixement del català pot

no ésser exigit en el cas d'alumnes que han estat dispensats d'aprendre'l durant l'ensenyament o una

part d'aquest, o que han cursat l'ensenyament general bàsic fora del territori de Catalunya, en les

circumstàncies que el Consell Executiu establirà per reglament.