L'apunt docent

Jordi Roca i Font

La nostra vella escola: Respecte als mestres (I)

Amb aquesta entrada vull fer una sèrie sobre llibres de text antics amb els quals s'educava fa una bona pila d'anys a casa nostra. La meva intenció és simplement donar a conèixer algunes pràctiques o creences que en determinades èpoques entraven a l'escola però no pretenc fer valoracions ètiques.

entrada Zoom

entrada

Aquest és un escrit que parla del respecte al mestre i de la conducta que han de tenir els nens i nenes entrant a l'escola. És del 1892* i està inclòs al llibre "Regles morals y de bona criança" de Josep Pin i Soler. Com es pot comprovar a simple vista és un text pre-Fabrià i per això ens pot sobtar com estan escrites algunes paraules.

Afegeixo una part que segueix:

"Respecten als senyors Mestres, veyent en ells a persones que per un esquep salari se prenen la molestia de formar lo cor y la inteligencia de criatures que de vegades son ben rebeques; sien agrahits a les persones qual vida's passa ensenyant, educant, sense cap més satisfacció moral que la de véure eixir de llurs escoles, noyes que'ls façan honor per la bona conducta que observen, noys que un cop hòmens pugan ser orgull del pacient mestre que'ls ensenyà lo que saben, que'ls inculcà idées de dignitat y de ben viure."

Hi veieu diferències amb el que s'estila avui en dia?

 

 

* L'edició del llibre consultat és del 1915.