Criatures 25/09/2018

Curs de desintroducció de l'ús dels mòbils a les aules I

2 min

Escola d'estiu 2033-34.

Curs de desintroducció de l'ús dels mòbils a les aules I

El curs està destinat a aquells docents que volen conèixer competències que fa anys eren bàsiques amb la intenció que siguin aplicades a les aules en un programa d'innovació global desenvolupat a països punters de la riba del llac Victòria a Àfrica.

Continguts del curs

Comunicació verbal: amb un innovador mètode africà aprendrem a parlar mirant-nos a la cara i mantenint l'atenció almenys durant dos minuts seguits.

Comunicació escrita: agafarem un paper i un llapis* per escriure continguts com per exemple un petit text sobre una caminada familiar, el posarem dins d'un sobre i l'enviarem per correu a una adreça física real a una persona que determinarà el formador del curs.

Conversa: parlarem amb gent real** que ha sortit d'excursió, a córrer o en bicicleta i no n'ha penjat cap foto a les xarxes socials.

Ortografia: corregirem uns textos sense ajuda de corrector ortogràfic i només amb l'ajuda de les normes ortogràfiques escrites.

Cerca d'informació: anirem a una biblioteca antiga on hi ha llibres reals i els podrem tocar (amb guants), llegir i fins i tot podrem cercar informació sobre un tema previ al segle XXI.

Memory: mitjançant un joc infantil molt popular del segle XX jugarem a exercitar la memòria per fer-ne un ús real.

Agenda: apuntarem en una agenda real una nota en una data concreta que indicarà el formador del curs.

Treball de camp I: visitarem un mercat virtual per veure com es compraven els productes abans d'Internet. Nota: Cal portar ulleres de realitat virtual.

Treball de camp II: farem una ruta pel barri i ens guiarem amb mapes reals sense cap tipus de suport de GPS.

Treball de camp III: mitjançant l'observació d'un termòmetre no digital apuntarem la temperatura del dia en una gràfica que pintarem amb llapis de colors.

Metodologia:

El curs està dissenyat per posar en pràctica diferents competències de manera vivencial sense l'ajuda de materials audiovisuals a excepció de la pràctica al mercat digital que requereix ulleres de VR (virtual reality). En tot moment els docents experimentaran amb les eines, a la vegada que reflexionaran sobre la seva aplicació en els seus contextos formatius concrets.

* A Curs de desintroducció de l'ús dels mòbils a les aules II introduirem el bolígraf amb tinta real.

**La direcció de l'escola d'estiu garanteix mitjançant notari que no són actors pagats.

Avaluació:

Per cada competència es farà una activitat pràctica. Per superar el curs caldrà demostrar un ús bàsic de cada competència a nivell teòric i sobretot pràctic.

De dilluns a divendres: 4 hores diàries amb descansos de mitja hora pel cafè i/o infusió. Total 20 hores.

Els participants del curs hauran de deixar els seus dispositius mòbils a l'entrada i no en podran fer ús fins a la finalització de l'escola d'estiu. La no acceptació o vulneració de la normativa impedirà que els crèdits siguin avaluables de manera satisfactòria.

stats