Canvia el xip

Jordi Sasot

Trastorn de conducta: desafiament

Són nens que presenten un tipus de comportament constant on l’actitud tendeix a ser negativista, desafiant, desobedient, provocadora i en molts casos hostil, dirigida principalment a les figures d’autoritat. Entre els principals símptomes, tenim:

- Els excessos de ira i còlera (rebequeries)

- Discussions freqüents, amb adults principalment, però també amb nens de la seva edat.

- Desafien activament o es neguen a complir les demandes o normes del seus educadors.

- Porten a terme actes deliberats que molesten a altres persones.

- Acusen els altres dels seus propis errors o problemes de comportament.

- Es senten fàcilment molestats pels altres.

- S’enfaden ràpid i son ressentits.

- Són rancorosos o venjatius.

Per últim, comentar que la conducta d’oposició pot prendre diferents formes, des de la passivitat extrema (no obeir com a costum i no fer res al respecte), a l’altre extrem, com seria en forma de verbalitzacions de caràcter negatiu, amb insults, agressions i hostilitat amb resistència física i agressivitat cap a les figures d’autoritat en general.