Canvia el xip

Jordi Sasot

Quins hàbits frustren la nostra felicitat?

Cal recordar que la felicitat no és més que un estat mental i, per tant, se’ns obre la porta a la següent qüestió: puc jo determinar o influir en el meu estat anímic?

Diversos estudis han conclòs amb la mateixa afirmació: al llarg d’un sol dia arribem a tenir fins a 4.000 pensaments i el problema és que no els controlem. Almenys no tots. Si ens endinsem en els tipus de pensaments existents podríem dir que n’hi ha de distorsionats i d’altres són catastrofistes. No es tracta ja de esbrinar perquè tenim aquests pensaments sinó què fem o deixem de fer quan apareixen.

I el més important és que aquests pensaments negatius creen un seguit d’hàbits que l’únic que fan és influir negativament en el nostre estat d’ànim. No entrarem en parlar de quin tipus de pensaments són ni posarem exemples, ja que és evident adonar-se, en moltes ocasions, en quines coses pensem sobre nosaltres mateixos que ens fan sentir malament.

Es per això que serà important saber canviar aquells hàbits que, inexorablement, fan que pensem d’aquesta manera. Com per exemple, assumir que ens podem equivocar en qualsevol moment; que no cal tenir sota control tots els factors d’una situació; que cal que ens animem a nosaltres mateixos en situacions difícils; que les coses no sempre succeeixen quan nosaltres volem i de la manera què desitgem, o que cal veure la vida des d’una perspectiva més positiva.

I que els hi succeeix als joves d’avui dia? Doncs que tenen menys estratègies per afrontar conflictes o problemes. Molts d’ells prefereixen deixar de provar les coses per no tenir un fracàs i, de la mateixa, tenen una baixa tolerància a la frustració. Això es pot deure, entre altres, factors a una sobreprotecció i a donar-los, com diu la dita popular, tot ben mastegat.

Avui dia hi ha diferents eines per poder treballar les competències que necessiten els nens, adolescents i joves. En aquest cas, fins i tot, existeixen jocs didàctics i aplicacions mòbils que permeten treballar en qualsevol moment totes aquestes estratègies. A més, l’opció de fer un tractament terapèutic per treballar aquests aspectes és una bona fórmula per assolir aquests objectius.