Cristina Serret Alonso

Els icebergs

Els icebergs són grans blocs de gel que suren als oceans. La majoria els trobem a l’Antàrtida i a Groenlàndia, i alguns són tan grans com dues vegades l’illa de Mallorca. A més, són una mica enganyosos, perquè encara que a simple vista ja ens puguin semblar immensos, la major part de seu volum s’amaga a sota l’aigua

Els icebergs / MARTA CAYUELA Zoom

Què són?

Un iceberg és un tros de gel que s’ha desprès d’una glacera. Els icebergs floten a l’aigua i només en veiem una part molt petita, perquè la resta està submergida. Aproximadament, una novena part. És a dir, que si el dividíssim en nou parts iguals, només en veuríem una. Les vuit restants quedarien per sota de l’aigua.

Massive icebergs

Some icebergs are so enormous they even have their own Wikipedia pages

Es mouen?

Sí. La majoria dels icebergs s’originen als extrems del planeta, des d’on es van desplaçant a causa dels corrents marins. D’aquest desplaçament en diem deriva dels icebergs.

Crack yourself up

-How do icebergs greet each other?

-They say: ‘Have an-ice-day’

Són dolços o salats?

Els icebergs són grans blocs d’aigua dolça, perquè procedeixen de les glaceres, que no són altra cosa que grans acumulacions de neu. Les glaceres es formen en llocs on neva molt sovint i les temperatures són tan fredes que la neu no s’acaba de fondre mai.

Per què són perillosos?

Els navegants han de saber on són els icebergs per tal d’esquivar-los. I, encara que no t’ho sembli, els més perillosos no són els grans blocs de gel, sinó els growlers, petits trossos de gel flotant que provenen de l’esmicolament dels icebergs. Com que no sobresurten gaire per sobre de l’aigua, són més difícils de localitzar.

Did you know?

Although icebergs are extremely heavy, they float because ice is less dense than water

Com es detecten?

Saber on hi ha icebergs o quina trajectòria segueixen és important per als vaixells que hi podrien xocar. Per detectar-los es fa servir la tecnologia: radars i satèl·lits. A més de localitzar-los, amb aquests aparells es pot predir la seva deriva en funció del corrent, el vent i l’onatge.