Criatures 10/10/2020

Les energies renovables

La major part de l’energia que consumim prové dels combustibles fòssils, com el petroli o el gas natural. Tot i que n’hi ha molta quantitat, no són inesgotables i algun dia s’acabaran. Per sort, tenim una alternativa que sempre hi serà. Endevines quina és?

Cristina Serret Alonso
2 min
Les energies renovables

Què són?

Les energies renovables són les que depenen d’elements presents en la natura i que són inesgotables. Per exemple, la força de l’aigua o del vent.

Quines són?

Aquest tipus d’energia aprofita elements naturals com l’aigua (energia hidroelèctrica), el vent (energia eòlica), l’escalfor de la Terra (energia geotèrmica) o la llum del sol (energia solar). Una altra font d’energia renovable és la biomassa, que no és altra cosa que matèria orgànica procedent d’animals o vegetals.

Quins avantatges tenen?

Les energies renovables no generen contaminació ni residus. A més, a diferència de les fonts d’energia tradicional com el petroli, el carbó o el gas natural, no s’esgoten mai, o les consumim a un ritme que permet que la natura les vagi renovant.

Per què no les fem servir més?

El motiu principal és que, a hores d’ara, és una energia més cara. Altres inconvenients són l’impacte visual o sonor que poden tenir per exemple els parcs eòlics o les instal·lacions hidràuliques. Finalment, com que depenen d’elements naturals, poden patir discontinuïtat. És a dir, que el flux d’aigua o de vent no sigui tan intens i continu com necessitem.

Quines són millors?

Malgrat tot, estem d’acord que cal apostar per les energies renovables, perquè són il·limitades i, sobretot, perquè no tenen un impacte tan negatiu sobre el planeta. Catalunya està treballant en un pla de transició energètica per substituir els combustibles fòssils per fonts renovables. Però això no passarà d’un dia per l’altre: ens hem posat com a termini l’any 2050.

Vocabulary

Daytime: diürn, de dia

Rays: rajos

To store: emmagatzemar

Renewable: renovable

Sources: fonts

Greenhouse: hivernacle

Warming: escalfament

stats