Escola 12/11/2020

Coeducar a les escoles

El Govern crea el Premi Coeduquem a les Escoles

A.f.
4 min
Formar el professorat contra les violències masclistes Dos programes per treballar la perspectiva de gènere

L’Institut Català de les Dones (ICD), del departament de la Presidència, amb la col·laboració del departament d’Educació, convocarà anualment el Premi Coeduquem a les Escoles - Lorena Pérez Garcia amb l’objectiu de reconèixer la feina dels centres educatius en les etapes infantil, primària i secundària perquè infants i joves prenguin consciència dels elements que generen desigualtats per raó de gènere i esdevinguin agents de transformació.

A través d’aquest nou premi, del qual ara s’han publicat les bases, l’ICD guardonarà i donarà visibilitat a les bones pràctiques coeducatives i de transmissió dels valors i models d’igualtat de gènere, d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats de totes les persones a les escoles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de Catalunya.

La presidenta de l’ICD, Laura Martínez, subratlla que “és de gran importància estratègica promoure i reconèixer la feina del sector educatiu com a agent socialitzador i motor de canvi de les estructures patriarcals. És a les llars d’infants, escoles i instituts que podem accelerar els canvis que calen per avançar més ràpidament en la igualtat efectiva de dones i homes i aconseguir així l’erradicació de les violències masclistes”.

El Premi Coeduquem a les Escoles - Lorena Pérez Garcia s’adreça als centres educatius d’educació infantil, de primària i de secundària ubicats en territori català. El jurat podrà proposar diversos projectes finalistes entre els quals triarà el projecte guanyador. Tant el projecte guanyador com d’altres de destacats es visibilitzaran a través dels mitjans de comunicació propis de l’ICD com a exemples de bones pràctiques.

La primera convocatòria i la quantitat de la subvenció del premi està previst que es publiqui l’any 2021. L’objectiu és que els centres educatius disposin de temps per poder conèixer els requisits i preparar les seves candidatures. Pel que fa a la subvenció, es preveu que l’import sigui destinat a potenciar la coeducació al centre.

Criteris

Els criteris per avaluar els projectes i actuacions són els següents:

 1. Inclusió de la perspectiva de gènere en el projecte educatiu del centre, en les programacions i en l'assignació d'espais i responsabilitats.
 2. Nivell de formació dels docents i personal educatiu del centre i compromís del claustre amb l'equitat de gènere.
 3. Impuls de les persones referents de coeducació com a motor de canvi i el seu paper actiu en les activitats de l'escola i la comunitat educativa.
 4. Activitats de formació i sensibilització per a la igualtat efectiva de dones i homes i de prevenció de les violències masclistes adreçades a tota la comunitat educativa: formació en coeducació, en desconstrucció del sexisme, entre d'altres.
 5. Impuls de les comissions mixtes per a la coeducació entre docents, famílies i alumnat.
 6. Planificació i implementació de les activitats i els jocs sense discriminació per sexe.
 7. Avaluació contínua de la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les tasques educatives.
 8. Participació en projectes externs d'igualtat de gènere i d'abordatge de les violències masclistes.
 9. Disposició de recursos pedagògics diversos d'ús i de consulta, i material variat de consulta sobre gènere per a l'alumnat i el personal docent.

Cardedeu coeduca

Què és la coeducació?

La coeducació promou una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts amb perspectiva de gènere. Coeducar significa superar les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre, incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat, i reconèixer alhora les diferències pròpies de cada gènere.

L’escola coeducativa treballa per superar el sexisme i l’androcentrisme tot adoptant mecanismes per a un enfocament equitatiu dels continguts, dels mètodes, del llenguatge, de les relacions, de l’organització i de tota la dinàmica generada en la pràctica educativa.

Homenatge a Lorena Pérez Garcia

El premi és un homenatge a la jurista feminista Lorena Pérez Garcia, professional de l’ICD i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va morir d’accident de trànsit l’any 2018 a l’edat de 41 anys. Lorena Pérez Garcia era experta en polítiques públiques de gènere del Servei de Polítiques d’Igualtat de Gènere i Assessorament Jurídic de l’ICD, on realitzava informes d’impacte de gènere de les disposicions del Govern, resolia assumptes plantejats per la ciutadania referents als drets de les dones i treballava amb les universitats per promoure la perspectiva de gènere en tots els àmbits de coneixement. Va encapçalar nombrosos projectes en el camp de la igualtat de gènere i destaca la redacció de l’apartat de coeducació i promoció de valors i models igualitaris del pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2020. Llicenciada en dret, màster en polítiques d’igualtat de gènere: agents d’igualtat; i postgrau en gènere i igualtat, de la UAB, abans d’incorporar-se a l’ICD va treballar en estudis feministes d’aquesta universitat.

stats