Embaràs 12/11/2019

Qui té cura dels nadons després de la baixa per maternitat?

El 37,7% de les mares van sol·licitar una reducció de jornada o treballar a temps parcial

A.f.
2 min
Només un 4% dels pares demanen una reducció de jornada o treballar a temps parcial

El 37,7% de les mares van sol·licitar una reducció de jornada o treballar a temps parcial al reincorporar-se als seus llocs de treball després de la baixa per maternitat, opcions escollides només pel 4% dels pares, segons un estudi publicat per l’Observatori Social de La Caixa.

L’informe, fet per investigadors de la Universidad Complutense de Madrid, revela que les diferències en l’adopció d’altres mesures de conciliació també van ser importants: el 9,37% de les mares van demanar més flexibilitat horària respecte al 3,80% dels pares, i el 7,49% de les mares van demanar un canvi de torn, opció que van sol·licitar només el 3,20% dels pares. Els autors han fet aquesta anàlisi basant-se en els resultats d’una enquesta feta el 2016 entre 1.785 parelles amb fills petits de la Comunitat de Madrid.

De la mateixa enquesta es van treure dades sobre la mitjana de dies de baixa després del naixement o l'adopció d’un infant. Les mares enquestades van utilitzar de mitjana 162,7 dies de baixa per tenir cura del bebè, mentre que els pares van fer ús de 16,8 dies (en el moment de fer l’enquesta, els pares tenien permisos de paternitat de dues setmanes; actualment ja són 8 setmanes i a partir del gener del 2020, 12).

El suport de les empreses, imprescindible per aconseguir la igualtat

El suport de les empreses, imprescindible per aconseguir la igualtatL’estudi examina també les causes de les diferències de gènere per optar per aquestes mesures i conclou que la falta de sensibilitat de les empreses és una de les barreres que inhibeixin els homes a l’hora de conciliar. El 54,4% dels homes i el 60,5% de les dones enquestades esgrimeixen que a la seva empresa es considera "més natural" que una mare sol·liciti un permís, una excedència o una reducció de jornada per a la cura dels fills que no pas que ho faci un pare.

Per fer front a aquestes xifres, els autors proposen polítiques de recursos humans que facilitin i animin els pares a utilitzar els nous permisos de paternitat més llargs, com també portar a terme una estratègia d’exemplaritat i fomentar que els directius homes també facin ús d’aquestes mesures, o procurar que la cultura de la conciliació arribi als comandaments intermedis de l’empresa.

L’article especifica que, més enllà de l’entorn del treball, hi ha altres elements que afavoreixen que un pare treballador se senti amb capacitat per utilitzar les mesures de conciliació. Aquests factors són individuals, com ara un nivell d’educació alt, tenir parella amb feina a temps complet o actituds de gènere igualitàries, però també polítics i socials, com ara permisos de paternitat més extensos i una situació favorable de l’economia.

Qui fa ús de les mesures de conciliació actualment?

Qui fa ús de les mesures de conciliació actualment?Segons dades del quart trimestre del 2018 de l’Enquesta de Població Activa, només el 4,9% dels pares homes assalariats (amb fills de zero a quatre anys) treballaven a temps parcial, mentre que en el cas de les mares el percentatge era del 29,2%. Així mateix, només el 12,7% d’aquests pares indicaven que la raó de treballar a temps parcial era "la cura d’infants o d’adults malalts, incapacitats o grans", mentre que en les mares el percentatge era del 47,6%.

stats