Embaràs 14/02/2018

Calen més llevadores

Un 40% dels hospitals catalans no poden oferir acompanyament integral de la llevadora durant el part

A.f.
2 min
Calen més llevadores

La Vocalia de Llevadores del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ha dut a terme un estudi entre 31 hospitals catalans que posa de manifest la dificultat d'implementar models d'atenció i cures que milloren de manera significativa els resultats perinatals i augmentin la satisfacció de les dones en relació amb el seu part.

Un 40% dels hospitals de Catalunya no es troben en condicions d'oferir l'acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part de la llevadora durant tot el procés del part, un model, conegut com One to One, que és el recomanat per les guies de pràctica clínica del Sistema Nacional de Salut i de la National Institute for Health and Care Excellece (NICE) i que recomanen que els centres promoguin l'atenció al part de baix risc preferiblement per part de les llevadores, sempre que es mantinguin en els límits de la normalitat. Existeixen diferents estudis, tots referenciats a les guies clíniques, que demostren que l'atenció a l'embaràs, el part i el puerperi per part de les llevadores proporciona més beneficis que altres models d'atenció compartida, sense efectes adversos: disminueix la utilització d'analgèsia regional i episiotomia durant el part, augmenta la taxa de part vaginal espontani, les dones tenen una sensació major de control i una major probabilitat de ser atesa per llevadores conegudes, així com una major taxa d'inici de la lactància materna. La mort fetal i neonatal general és similar en els diferents models d'atenció.

Calen més llevadores

Els motius principals expressats pels professionals enquestats són, en un 80%, la ràtio inadequada de llevadores. Segons les últimes dades disponibles del 2009, a Catalunya hi havia 31,6 llevadores per 100.000 dones, mentre que a la resta de països de l'OCDE es doblava la xifra: 69,8 llevadores per 100.000 dones, segons dades de l'Informe de la situació de les llevadores a Espanya (FAME, 2014).

"Cal que els hospitals apostin per implantar unes ràtios adequades de llevadores, perquè només d'aquesta manera assegurarem que les dones rebin unes cures individualitzades i de qualitat durant el part", explica Noemí Obregón, vocal de llevadores del COIB, "que no només augmenten la satisfacció amb l'assistència rebuda en un moment vital tan important, sinó que com mostra la bibliografia de l'estudi, milloren de manera significativa els resultats perinatals".

Tots els professionals enquestats (llevadores, obstetres i gestors) manifesten que coneixen els beneficis de treballar amb el model de cures One to One i consideren que el model afavoreix l'evolució i el control del procés de part, amb un 8,90 sobre 10, i que augmenta la satisfacció de les dones ateses, amb un 9,22 sobre 10.

stats