Trivium

Trivium

La salut vocal dels nostres fills i les dinàmiques familiars

Per: Elisabet Canals

La veu és la base sobre la qual transmetem el llenguatge oral, que ens diferencia de la resta d’espècies com a humans i éssers racionals. Per això és tan important que, des de petits, els nens aprenguin a fer-la servir de manera correcta, amb una expressió vocal efectiva que els permeti relacionar-se amb l’entorn expressant necessitats, emocions, etc.

Les dinàmiques familiars dins d’un entorn vocal sa són una bona eina per instaurar hàbits i actituds saludables que ajudaran especialment els més petits, que encara no dominen prou bé la producció vocal.

Aquestes dinàmiques han de partir d’un model de comunicació que respecti els torns de paraula i reguli el ritme de la parla i la intensitat de la veu. Els nens imiten el que veuen, i adoptar un bon sistema comunicatiu a casa serà essencial per evitar afeccions de la veu com les disfonies, tan freqüents en la infància.

Un factor clau és que la demanda comunicativa del nen tingui resposta sense haver de cridar per sentir-se escoltat. Per fer-ho és necessari que l’adult estigui atent a les seves peticions, així com que el nen aprengui a respectar els torns de paraula sabent quan pot intervenir en una conversa sense interrompre els altres.

A vegades és el nivell de soroll ambiental dins de casa el que pot fer que es mantingui un to de veu alt i d’esforç de manera habitual. En aquest sentit, serà útil regular el so dels aparells domèstics (televisor, etc.) per poder comunicar-se sense necessitat d’aixecar la veu. El mateix passa amb les converses a distància, quan, per exemple, en comptes d’acostar-nos al nostre interlocutor parlem cridant d’una habitació a una altra.

Pel que fa a les activitats extraescolars, seria bo tenir en compte que a més de ser gratificants per al nen no comportin una fatiga o una sobrecàrrega, ja sigui per un excés d’activitats com per la seva intensitat o compromís vocal. El benestar físic porta al benestar vocal.

Els nens juguen amb la veu. Imiten personatges, fan joc simbòlic i criden per naturalesa. Però amb una bona dinàmica vocal familiar, juntament amb una bona hidratació i evitant ambients agressius per a la veu, ajudarem a evitar que les produccions infantils puguin esdevenir patologia vocal.