Trivium

Trivium

Aprenentatge a l’aula. És millor prendre apunts a mà o amb ordinador?

És millor prendre apunts a mà o amb ordinador?

Aprenentatge a l'aula - Il·lustració Zoom

Aprenentatge a l'aula - Il·lustració / Edgar Gonzàlez

Prendre apunts a mà avui dia sembla que quedi força lluny en el temps; progressivament s’ha anat donant pas a l’ús d’ordinadors, portàtils i tauletes com a mitjans per fer-ho. Si assisteixes a una aula d’institut, d’universitat o fins i tot si vas a una conferència i escoltes atentament és difícil que no sentis el tecleig d’un ordinador de fons i, amb tota probabilitat, serà el teu propi.

Sovint s’utilitzen els ordinadors com un magatzem extern d’informació rellevant: sembla que tots els records i apunts estaran més segurs allà i mai els perdrem! Us heu plantejat, però, si aquest canvi aporta algun altre benefici per a nosaltres més enllà de la nostra comoditat?

Els últims estudis semblen apuntar que es podria estar perdent el que era una via molt eficient d’aprenentatge.

Hi ha hagut molt debat al voltant de l’ús dels ordinadors i tauletes per prendre apunts a l’escola. Molts professors i pares creuen que són una font de distracció per a l’aprenentatge a l’aula (Yamamoto, 2007). D’altra banda, molts estudiants pensen que, tot i ser motiu de distraccions, el seu ús els és beneficiós i els permet automatitzar l’aprenentatge (Kay & Lauricella, 2011).

Però de quina manera influeix en el cervell prendre apunts a mà o amb ordinador?Un estudi recent dut a terme per l’equip de Mueller &Oppenheimer (2014) a Los Angeles sembla indicar que els estudiants que prenen apunts amb ordinador o tauleta tendeixen a tenir un rendiment inferior davant preguntes de desenvolupament o conceptuals; conclouen que, tot i que aquests alumnes tenen tota la informació al seu ordinador, aquesta no ha arribat a consolidar-se en el cervell.Si fem un repàs de la recerca realitzada fins ara en aquest àmbit (Kay & Lauricella, 2011; Sovern, 2013; Kraushaar iNovak, 2010), sembla que la majoria d’estudis coincideixen a apuntar cap a la mateixa direcció. Segons aquests, l’ús de l’ordinador en context acadèmic no solament serveix com a distractor, sinó que pot afectarla manera i la qualitat de prendre apunts a classe.

Podria ser que, tot i el moment tecnològic en el qual vivim, prendre apunts a mà fos més beneficiós per a la consolidació dels aprenentatges dels nostres alumnes?

Prendre apunts i notes en context acadèmic pot ser el que es denomina “generatiu” o “no generatiu”, en funció de si motiva una producció activa de coneixement (mapes conceptuals, resums…) o es basa en la còpia literal del que s’escolta; aquest últim tipus es relaciona amb un pitjor rendiment, especialment en tasques integratives i en preguntes conceptuals.

D’acord amb Mueller i Oppenheimer (2014), quan els alumnes prenen apunts amb l’ordinador, tendeixen a transcriure literalment el que escolten;prendre apunts,però, no es basa en la transcripció literal del contingut de les classes. El que els falta en aquest tipus d’apunts és la síntesi i la reelaboració del contingut, que desemboca en la comprensió i la consolidació de la informació.

Segons els autors, aquells estudiants que transcriuen amb l’ordinador formen connexions cerebrals més superficials davant el nou contingut que se’ls presenta. En canvi, els alumnes que prenen apunts a mà processen la informació i la representen d’una manera que té sentit per a ells; aquests últims estan formant unes connexions més profundes i, probablement, més sòlides.

Llavors, volem que els alumnes assoleixin un aprenentatge més consolidat, de connexions més profundes, o ens conformem amb un aprenentatge superficial que oblidaran amb més facilitat?

Precisament perquè som al segle XXI i tenim una sobre exposició a la informació i un ràpid accés a ella, ja no es tracta d’emmagatzemar el màxim d’informació possible. És més important motivar el desenvolupament d’habilitats per relacionar els nous coneixements amb situacions i aprenentatges que ja es troben consolidats al cervell.

En definitiva, segons els estudis, tot i que no podem obviar les virtuts de l’era tecnològica, de vegades, canviar l’ordinador per un bolígraf pot enriquir l’adquisició d’aprenentatges. Avui dia tot va molt de pressa, i al final hem de centrar esforços a economitzar el temps sent més eficients. Doncs bé, mentre l’ordinador ens pot servir com a eina de suport per als nous aprenentatges, prendre apunts a mà ens pot ajudar a ser més eficients en l’assoliment i la relació dels mateixos.

Articles de referència

Mueller, P. A.i Oppenheimer, D. M. (2014). "Pen in mightier than the keyboard: advantages of longhand over laptop note taking". Psychological Science 25(6), 1159-1168.

Kay, R.i Lauricella, S. (2011). "Exploring the benefits and challenges of using laptops computers in higher education classrooms: a formative analysis". Canadian Journal of Learning and Technology 37(1).

Kraushaar, J.M.i Novak, D. C. (2010). "Examining the affects of student multitasking with laptops during lectures". Journal of Information Systems Education 21, 241-251.

Sovern, J. (2013). "Law student laptop use during class for nonclass purposes: temptation v. Incentives". University of Louisville Law Review 51, 483-517.

Yamamoto, K. (2007). "Banning laptops in the classroom: is it worth the hassle?".Journal of Legal Education 57, 477-520.

SEGÜENT

Fake news