5 min

-

Avui dues malalties inflamatòries intestinals (MII). Les mares que les pateixen poden alletar? Els medicaments són compatibles amb la lactància.

-

La malaltia deCrohn, és un tipus de malaltia inflamatòria intestinal que pot afectar qualsevol part del sistema gastrointestinal. Provocar una àmplia varietat de símptomes: dolor abdominal, diarrea, diarrea sanguinolenta, vòmits o pèrdua de pes… Peròtambé pot causar complicacions fora del tracte gastrointestinal, incloent-hi erupcions cutànies, artritis, inflamacions oculars, fatiga i manca de concentració. La causa de la malaltia deCrohnés una sèrie d’interaccions ambientals, immunològiques i bacterianes que encara no es coneixen del tot. Això provoca un trastorn inflamatori crònic en el qual el sistema immunitari llança un atac contra el tracte gastrointestinal, abans la malaltia deCrohnera considerada una malaltia autoimmunitària, però actualment es creu que en realitat es tracta d'una deficiència immunitària. Les opcions de tractament es limiten a controlar-ne els símptomes, mantenir la remissió i evitar les recaigudes.

La colitis ulcerosa és una forma de malaltia inflamatòria intestinal. La colitis ulcerosa és una forma de colitis, una malaltia de l'intestí, específicament l'intestí gros o còlon, que inclou les úlceres característiques, o úlceres obertes, al còlon. El principal símptoma de la malaltia activa és generalment la diarrea constant barrejada amb sang, d'inici gradual. La colitis ulcerosa es creu que té una etiologia sistèmica que du a molts dels símptomes fora de l'intestí. La colitis ulcerosa és una malaltia intermitent, amb períodes de símptomes exacerbats, i de períodes que estan relativament lliures de símptomes. Encara que els símptomes de la colitis ulcerosa a vegades, poden disminuir per sí mateixos, la malaltia generalment requereix un tractament per entrar en remissió. Encara que es tracta la colitis ulcerosa com si es tractés d'una malaltia autoimmune, no hi ha consens en que ho sigui. Les mares que pateixen MII prenen un ampli ventall de medicaments, per sort aquests anys els estudis sobre la compatibilitat dels medicaments han millorat i tot i que alguns poden espantar podreu veure que la majoria no suposen cap mena de problema:

Sulfametazina: Les dones que volen quedar embarassades poden continuar prenent sulfametazina durant l'embaràs i durant la lactància, risc 0. La sulfametazina no augmenta el risc de complicacions, de defectes en l'embaràs o del naixement.

Ciprofloxacinoi metronidazole: Els antibiòtics són necessaris amb freqüència en el tractament de la malaltia deCrohni, de vegades s'utilitzen per a les persones amb CU. El metronidazole és àmpliament usat, fins i tot en lactants petits, per tractar infeccions per Giàrdialambliasense cap problema. El metronidazole pot tenyir els líquids corporals de vermell i donar un sabor amargant a la llet, sense que això sigui perjudicial. ElCirofloxacinotot i tenir encara molts detractors està considerat segur per les mares lactants.

5-ASA: Els estudis preliminars suggereixen que són segurs quan es prenen durant l'embaràs i que les dones han de seguir prenent aquests medicaments durant l'embaràs. Si es prenen els medicaments 5-ASAdurant la lactància, l'Acadèmia Americana de Pediatria recomana la vigilància de consistència de la femta del nadó. S'ha notificat1 casde diarrea en un nadó d’una mare que el va prendre.APILAMrecorda que les quantitats excretades per la llet són mínimes.

Prednisona: S'excreta en llet materna en quantitats no significatives i no s'han observat problemes en lactants de mares que la prenien fins i tot en períodes prolongats de temps a dosis de fins a 10 mg diaris. En tractaments crònics o a dosis elevades pot ser interessant minimitzar el pas a llet esperant 3 a 4 hores a alletar després de la presa de la dosi.

Azatioprina:Encara que es metabolitza amercaptopurina(també risc 0), s'han mesurat nivells baixíssims (4 a 18 micrograms / litre) o nuls en llet. No s'ha trobat en sèrum de lactants de mares tractades amb azatioprina i aquests lactants no van presentar problemes, no tenint més infeccions a llarg termini que els lactants no exposats. Es minimitza encara més l'exposició esperant 3 hores per alletar després de l'última dosi.

Infliximab:El seu alt pes molecular (14900 daltons) fa impossible que arribi a la llet.

Adalimumabicertolizumab: Ínfim o nul pas a llet per elevat pes molecular. No és absorbible per via digestiva per la seva estructura proteica. Criatures de mares que ho prenien van tenir nivells plasmàtics indetectables i no van tenir efectes secundaris. Evitar el seu ús en les dues primeres setmanes després del part: pothaver-hiun pas significatiu d'IgGa llet fins als primers 3 o 4dies postpart.

Medicaments antidiarreics: En general tots són segurs, ja que s'excreten en la llet materna en quantitats no significatives. A més, la seva baixa biodisponibilitat oral dificulta el pas a plasma del lactant.

És important saber que no hi ha evidència que laLMprovoqui un augment del nombre de recidives de MII durant el puerperi. En l'últim consens de l'EuropeanCrohnsandColitisOrganization(ECCO) es considera que laLMno afecta l'activitat de la MII. I recordar que la lactància materna també pot jugar un paper en la prevenció de malalties digestives, com ara la colitis ulcerosa i la malaltia deCrohn.

http://www.ccfa.org/assets/pdfs/pregnancyfactsheet.pdf

http://www.geteccu.org/?pagina=pacientes

http://www.accuesp.com/es/index.html

http://www.lifeandibd.org/spanish/

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18239407

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19142167

http://www.aeped.es/foros/dudas-sobre-lactancia-materna-padres/medicacion-colitis-ulcerosa-y-la

http://www.drugs.com/breastfeeding/azathioprine.html

http://geteccu.org/v1-content/up/2013/03/tripticos-colitis-ulcerosa-crohn.pdf

Van der Woude CJ, Kolacek S, Dotan I, Oresland T, Vermeire S, Munkholm P, et al. European evidenced-based consensus on reproduction in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis. 2010; 4(5): 493-510.

Divendres per acabar la setmana, esclerosis múltiple.

stats