Som la llet

Alba Padró i Arocas

No hi ha problema!

 

Arran d’una conversa al Facebook que sovint és la meva fàbrica d’idees, avui entrada per recordar que hi ha moltesmalalties que pot patir una mare lactant en les que sovint es desaconsella la lactància, anem a veure que els consells no són certes.

-

Sabem que hi ha evidències científiques que demostren els factors protectors de la llet materna contra les malalties. Però la por i l’angoixa (també el desconeixement) sobre certes malalties infecciosespoden portar a recomanacions errònies que facin abandonar l’alletament.

Quan una mare té una malatía crónica elperíode més crític per la criatura és el primer més de vida, és en el que cal prendre més precaucions, però com veureu no hi ha raó per no alletar si la mare no ho vol. I on tampoc hi ha raó de no intentar-ho és en el cas de les malalties queapareixen abans o durant la gestació. I si la mare emmalateix quan la criatura ja és més gran encara hi ha menys raons per no poder seguir amb la lactància.

Us deixo amb un recull de les que se m'han acudit, si en voleu saber alguna d’específica feu-me un toc:

 

Tuberculosi: Alguns metges (altres estudis no) recomanen separar a la mare i el nadó i diferir la lactància si la tuberculosi està en fase activa , si no és així, la mare amb tuberculosi que s’està tractant pot alletar. Els medicament són compatibles. Si la mare emmalateix durant la gestació no cal que siguin separats després de néixer. La criatura també serà tractada de manera preventiva.

Tos ferina: No hi ha proves de la seva transmissió per la llet. Cal tractar a la mare i el nen però es pot alletar.

Grip: Les mares amb grip poden alletar i no cal separar-se de la criatura.

Gastroenteritis aguda: No cal deixar la lactància, no es trasmet per la llet. Només cal extremar les mesures higèniques.

Herpes: Si l'herpes apareix quan la criatura ja no és un nounat es pot seguir alletant. Hi ha qui recomana tapar les lesions per alletar però en cap cas si la mare està bé suspendre la lactància.

Varicel·la: Si la marepateix varicel·la entre el setè dia abans de parir i el 28è després de parir la criatura ha rebre immunoglobulina antizóster abans de24-74h després de l’exposició. La mare no ha de separada de la criatura i la criatura pot seguir alletant. Si la criatura és més gran d'un mes i la mare en té ganes no cal que deixi d'alletar.

Citomegalovirus: Només és un problema si la criatura és prematura tot i així cal valorar la situació i sempre es pot pasteuritzar la llet. Les dones amb serologies positives de CMV poden alletar als seus nens nascut a terme.

Hepatitis A:Es donarà tractament preventiu a la criatura i es tindrà molta cura amb les mesures higèniques però no cal suspendre la lactància.

Hepatitis B: Vacunar els nens de mares portadores dins les primers 24h de vida permet alletar amb seguretat.

Hepatitis C: S'ha detectat el virus al calostre però no hi ha casos de contagi documentats per aquesta via. No hi ha contraindicació per no alletar.

Malària: La malària no es transmet per la llet i els tractaments antipalúdics són compatibles amb la lactància.

Gonorrea: No es transmet per la lactància i el tractament és compatible

Sífilis: El tractament és compatible amb la lactància, es pot seguir alletant si no hi ha lesions al pit.

Vacunes: Les vacunes no afecten la lactància, les mares es poden vacunar de: còlera, diferia, grip, varicel·la. Polio, tos ferina, ràbia, rubèola, tètanus, febre tifoïdal, tifus, febre groga.

 

 

Informació extreta de:

Lactancia una Guía para la profesional médica de Ruth Lawrence. Editorial Mosby

Lactancia materna libro de respuestas de la Liga de la Leche.

Manual práctico de lactancia materna. Carlos Gonzálex Editat per ACPAM

I de la web www.e-lactancia.org