Som la llet

Alba Padró i Arocas

Lactància i conflicte (ajudem a la Marta!?)

-

Les que llegiu el bloc ja coneixeu a la Martai la seva lactància, i avui ens demana ajuda per un projecte. Aviat us podrè explicar més sobre el X Congrés de FEDALMA que estem preparant però la Marta ha de començar ja a buscar mares disposades a ajudar-la. Gràcies a totes !!

-

Que la lactància no sempre és fàcil ja ho sabem les que llegim a l’Alba i les que voltem pel món de la maternitat.Permeteu que em presenti, em dic Marta Corominas i sóc assessora d'ALBA Lactància Materna i mediadora de conflictes, entre altres coses.

A mi aquest fet em sembla tan important que, uns anys després de començar les meves andances com a doula i assessora, vaig decidir formar-me en mediació i resolució de conflictes.

Al meu voltant veia que les relacions de parella es tornaven difícils i que aproximadament la meitat de les meves amigues, inclosa jo mateixa, acabàvem separant-nos dels pares de les nostres criatures. Altres tenien múltiples dificultats amb la família d'origen, la família política o el pediatra...

No sé si ja sabeu que al setembre l’associació ALBA Lactància Materna organitza el X Congrés de Lactància de la Federación Española de Asociaciones de Lactancia Materna, la FEDALMA.El lema del congrés és Lactancia y Diversidad.

En aquest context és que he vist l’oportunitat de poder-me endinsar en dues de les meves passions, la comunicació i la maternitat.

La idea és fer un estudi qualitatiu sobre Lactància i Conflicte. L’objectiu d’aquest estudi serà la visibilització d’aquest aspecte de la lactància, que està poc tractat. Voldria descobrir com vivim la lactància, si aquesta ens ha representat un espai en el que ha sorgit un conflicte, o que conflictes latents s’han posat sobre la taula. També si en canvi ha representat un espai on resoldre algun conflicte latent i previ.

El conflicte és un concepte molt ampli, que avarca moltes dimensions, de la més personal a la més pública.

És fàcil que hi hagi un conflicte, sempre que els dos interessos siguin diferents podem dir que hi ha un conflicte. Malauradament és un concepte poc valorat ja que s'entén sempre des d‘una vessant negativa. En canvi podem dir que el conflicte és una oportunitat de creixement personal i de creixement en les nostres relacions. Sense conflicte el món quedaria estancat i sense canvi, per al canvi cal que existeixi el conflicte.

El projecte del meu estudi és un projecte d’estudi qualitatiu elaborat mitjançant les tècniques del qüestionari obert, de les entrevistes en profunditat i els debats en grup.La investigació qualitativa té els seus orígens en l’antropologia i pretén obtenir una comprensió holística, no traduïble en termes matemàtics i que posa l’èmfasi en la profunditat de la comprensió del que es vol estudiar.

A més a més vull enfocar l’estudi des de l’acció participativa i fenomenològica.La perspectiva fenomenològica busca explicar com és tenir una determinada experiència. L’acció participativa implica que no hi ha una separació clara entre l’autor de l’estudi i les persones que són estudiades. Les persones que participin no seran objectes d’estudi sinó subjectes actius que poden influir en el disseny de la investigació. L’autora no serà un subjecte objectiu sinó un subjecte que interacciona amb altres subjectes des de la igualtat amb l’ànim d’aprofundir en un tema, en aquest cas en les relacions entre Lactància i Conflicte.

Un cop explicat tot això us vull animar a que col·laboreu amb mi. Tinc elaborat un primer qüestionari a partir del qual podré preparar les entrevistes i els grups de debat. Necessito doncs moltes més persones que responguin el qüestionari que no que siguin entrevistades. I és per això que la gran Alba m'ha cedit aquest espai per demanar-vos-ho.

M'agradaria poder donar veu a les dones que alleten, a les dones que han alletat, a les dones que volien alletar i no han pogut, a les que els ha costat, a les que no els ha costat, a les que no ho volien...

I m'agradaria també poder donar veu a les parelles d'aquestes dones, als pares d'aquestes criatures, als que ho han viscut bé i als que ho han viscut malament.

Tota o tot qui vulgui ajudar-me em pot escriure un correu a aquest e-mail mailto:martalactancia@gmail.com demanant-me el qüestionari per omplir-lo.

Moltes gràcies per llegir-me!!