Personetes Creatives

Enric Bastardas

Nadia Comaneci style...

Els més "viejunos" com jo no hauran de buscar a Google qui és aquesta persona perquè a la nostra època ja ho havíem buscat al nostre Diccionari Larousse o Espada o a l'Enciclopèdia Catalana...A-AMI, AMI-BAG, BAG-BUI...i podria seguir...friki...ho sé...i m'encanta...

flexibilitat- Zoom

flexibilitat-