L'apunt docent

Jordi Roca i Font

La nostra vella escola: Espanya

Repassant llibres antics he trobat aquesta pàgina al llibre "Cartilla de civisme i dret" que es va editar poc després de la proclamació de la Segona República Espanyola l'any 1931 i l'aprovació de l'Estatut de Núria l'any 1932.

Espanya_ Zoom

Espanya_

Aquesta cartilla de civisme és interessantíssima per entendre la mentalitat de l'època i ja us asseguro que no serà l'únic apunt que en faré en aquesta sèrie anomenada "La nostra vella escola".

Com es pot comprovar en la pàgina seleccionada, la idea que aleshores es tenia de l'Estat Espanyol difereix força de l'actual ja que des del govern central es neguen aquestes nacionalitats tot i que -amb algunes diferències- també van ser incorporades amb aquesta nomenclatura al text constitucional vigent (article 2).

Desconec si als llibres escolars de la resta de la "pàtria" també es parlava de "diverses nacionalitats" o simplement usaven el concepte diluït de "regiones". Si algun dia trobo referències us les comentaré.

 

Apunt relacionat: "La República Catalana als llibres de text" 14 abril 2011