L'apunt docent

Jordi Roca i Font

Missió enllaç escola-família

Ara fa poc l' Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) anunciava que l'obesitat infantil podia estar per sobre el 30% a nivell estatal. A mi aquestes xifres em semblen exagerades però està bé que se'n parli perquè entre tots tinguem la capacitat de posar fil a l'agulla. Pel que llegeixo les solucions que donen estan sempre relacionades amb el canvi d'hàbits alimentaris però veig poca confiança en l'escola i concretament en l'assignatura que més pot fer per solucionar el problema: l'educació física.

06022010(001).jpg Zoom

06022010(001).jpg

Fixem-nos en aquest objectiu a primària: "Apreciar els efectes beneficiosos envers la salut de l'exercici físic i de l'adquisició d'hàbits higiènics, alimentaris i posturals." L' educació física necessita bona premsa, això és així i algú ho havia de dir. Hem d'entendre i de donar a entendre que l'assignatura -a primària- per davant de tot és coneixement del cos per ser capaços de fer-ne un bon ús que ens aporti beneficis en la millora de la qualitat de vida; els beneficis econòmics que alguns pares creuen que obtindran a partir de presumptes prodigis la pilota han de quedar al marge de l'escola. Crec que els mestres d'educació física tenim l'obligació i del deure de transmetre al nostre alumnat la missió de fer d'enllaç entre escola i família en temes de bons hàbits saludables. Una de les solucions a l'augment de l'obesitat infantil va per aquí i crec que no es té en compte.

Molts coneixements d'altres assignatures poden oblidar-se o quedar obsolets al llarg de la vida, els coneixements de l'educació física poden ser uns fidels companys de viatge per sempre.