L'apunt docent

Jordi Roca i Font

Lletres petites

FLL Zoom

FLL

No us diré res de nou si us explico que hi ha moltes empreses que intenten entrar a l'escola amb finalitats totalment lucratives però disfressades de projectes educatius, innovadors, emprenedors i tota la pesca. Ha passat sempre: és el llop que ensenya la poteta per entrar i ho fa després de pintar-se-la de color blanc.

Molt sovint com a pares tendim a signar qualsevol paper que vingui de l'escola sense ni tan sols llegir-lo i en part s'entén, és una manera de confiar en l'escola, però quan el paper ve d'una empresa aliena és bo llegir atentament la lletra petita.

A la foto adjunta veiem un full de dret d'imatge que ens va arribar i que no vam voler autoritzar. Fixeu-vos que hi ha una sola casella amb un "Autorizo" al costat, això vol dir que si no vols autoritzar simplement no has de marcar el quadradet però quedaria molt més clar amb un "Sí" i un "No". Un altre tema és la difusió que faria l'empresa de les fotos dels nostres fills: on diu "asociaciones dependientes o relacionadas con ella" ja indica que la imatge pot anar a parar vés a saber on, en altres paraules, ens podem trobar que els nostres fills facin d'imatge publicitària d'aquesta empresa per exemple en uns grans magatzems o en la pausa del "Debate de Gran Hermano". No sé com ho veieu però a mi no m'agrada, si vull que les meves filles facin publicitat ja les apuntaré a una agència i de pas guanyarem uns diners extra, però no és el cas.

Hi haurà qui em dirà que la carta especifica que la finalitat és exclusivament informativa, docent o divulgativa. A efectes pràctics la publicitat també pot ser informativa, docent o divulgativa, de fet, hi ha moltes empreses que juguen amb això: fixeu-vos les empreses de productes làctics o de brioixeria industrial que tenen anuncis fets en una escola.

Ah, i un altre tema. Si aquesta empresa és tan educativa, innovadora i emprenedora tampoc els costa gaire entregar-nos la carta en català.