La convivència, un trencaclosques

Victòria Cardona

... i tant que podem ser amics dels fills..!

Guanyat l'amistat quan són criatures Zoom

Guanyat l'amistat quan són criatures

Guanyar-se l'amistat quan són criatures...

Podem ser amics dels fills... I tant que sí...

Podem ser tan amics dels fills com ho som dels nostres amics i... una mica més encara... el vincle afectiu que tenim amb els nostres fills és molt i molt fort. L’hem de conservar i tenir molta cura que no es trenqui. Cal acompanyar sempre els fills amb la mateixa alegria que ho fa el pare del dibuix que porta el fill en bicicleta. Caldrà conservar el vincle afectiur amb estimació, amb paraules simpàtics, amb somriures i amb silencis. I especialment amb la mirada. Avui mateix he rellegit de Ramon Llull al llibre d’Amic e Amat, de la col·lecció els “nostres clàssics” d’Editorial Barcino i he trobat aquesta frase que sé que us agradarà molt:

“Encontraren-se l’amic e l’amat, e dix l’amic: - No cal que em parles; mas fe’m senyal ab tos ulls, qui són paraules a mon cor, com te dó ço que em demanes”.

Com podem mantenir el vincle de l’amistat amb els fills?:

1.- Amb discreció, una discreció que sap guardar el cor el que expliquen els fills, que mai s’esgarrifa de res, no imposa i no coacciona. La petita qualitat de la discreció anima als seus als fills a viure la franquesa, la confiança i la sinceritat.

2.- És de gran ajut procurar a casa un ambient agradable, per fer dels pares bons amics dels fills, als quals poden explicar els seus ideals, els seus problemes, les seves emocions, alegries, penes.

3.- Comencem a interessar-nos pel que els preocupa quan són infants: les joguines, el sorral del parc, la bicicleta, els amics d’escola …i així fonamentarem la confiança amb els pares del dia de demà: els companys amb qui surten, els seus primers amors, les afeccions, els esports que practiquen, les pel·lícules que els hi agraden, etc. (Si som discrets a l’adolescència sabrem ponderar el que veiem i sabrem tenir paciència per esperar que tot el que hem sembrat ho recollirem quan els fills es facin grans). Les àvies ens van ensenyar a contar fins a 100 abans de dir quelcom si estem enutjats. És bona manera –així com fer una bona respiració abans de perdre els estreps- per aprendre a no dir paraules inútils que ens “tallin” l’amistat i la confiança que ens tenen els fills.