La convivència, un trencaclosques

Victòria Cardona

El respecte entre avis i joves

"Els valors no es prediquen ni s'inculquen sinó que s'han de viure com un estil de vida, com una manera de fer".

Salvador Cardús

Siguem tolerants, siguem respectuosos; si desitgem que els nostres fills i néts ho siguin també ho haurem de viure els pares i els avis.

L’harmonia sostenible entre tota la família s’aconsegueix sempre i quan hi ha una bona disponibilitat per part dels avis i dels pares pel respecte mutu. A vegades pot sorgir algun desacord; és natural, els matrimonis es formen per persones de diferents costums i hi ha una barreja de diferents cultures de la vida que poden sobtar a uns i altres, per tant un o una ha de procurar seguir essent respectuós sempre per conviure amb equilibri i per mantenir una relació duradora.

Una actitud d’humilitat per saber demanar perdó també ens ajudarà a la comprensió per llimar petites arestes quan ni ha alguna.