Canvia el xip

Jordi Sasot

El meu fill no vol anar a l'escola

Què puc fer si el meu fill no vol anar a l'escola?

el meu fill no vol anar a escola Zoom

el meu fill no vol anar a escola

Una situació que habitualment trobem en els serveis de psicologia i psiquiatria infantil és la de nens i nenes que no volen anar a l'escola. En aquests casos, habitualment els motius que s'amaguen darrere aquesta conducta formen part dels trastorns o alteracions de l'esfera que anomenem ansietat. És a dir, alteracions que deriven de la por, quan aquesta ha passat el límit de ser una reacció i mecanisme adaptatiu i que ens ajuda a funcionar en societat a un mecanisme que ens incapacita i limita per desenvolupar-nos com a persones. A tall d'exemple, quan parlem de l'esfera de l'ansietat, ens referim a psicopatologies diverses com les fòbies, l'ansietat social, l'ansietat per separació o l'agorafòbia.

Quan la resistència a anar a l'escola passa de ser simple situació anecdòtica a una situació recurrent, carregada d'emocions negatives i aparentment sense explicació lògica, estem davant d'un problema i caldrà actuar en conseqüència. En aquests casos és summament important realitzar una valoració diagnòstica a temps i no posposar la problemàtica. Com a pares, en aquest punt serà important exigir una valoració exhaustiva que no es limiti a l'avaluació dels aspectes més habituals com els que anteriorment hem explicat (els relacionats amb psicopatologies de l'esfera de l'ansietat) i es valorin també alteracions de l'estat d'ànim i possibles dificultats en la interacció amb els companys de l'escola, amb especial èmfasi a la qüestió de l'assetjament escolar o bullying, que sol ser més habitual en els últims anys de l'Educació Primària i principis de l'Educació Secundària. En aquest punt, llavors, serà fonamental tenir la col·laboració activa de l'escola.

Per tant, la recomanació i missatge que des de la nostra opinió volem transmetre és que quan estiguem davant de la situació de resistència a anar a l'escola, recurrent i problemàtica, caldrà anticipar-se com a pares i no prolongar la situació esperant que remeti per si mateixa. Serà important realitzar una consulta psicològica, una valoració i procés diagnòstic que sigui exhaustiu i reuneixi informació de tots els factors dels quals hem parlat en aquest article, per tal de realitzar una intervenció acurada si s'observen dificultats a tractar.

Dr. Jordi Sasot Llevadot

Psiquiatra Infanto Juvenil

Cristian Toribio Amaro

Psicòleg Clínic Infanto Juvenil