Canvia el xip

Jordi Sasot

Vacances amb pares separats

Quan arriba l’època de vacances comencen els mals de caps en el si familiar. I això encara s’incrementa més, en alguns casos, quan es tracta de famílies amb pares separats. Compaginar les agendes del pare i la mare, per separat, és una feina difícil en molts casos. I pot arribar a ser una font de conflictes.

És palès que els pares separats s’angoixen al veure que no poden compartir amb el seu fill tots els moments que desitjarien. I això també els hi succeeix als propis fills. Sigui quina sigui la situació familiar, en cap cas s’ha d’afrontar aquest període estiuenc amb por o angoixa ja que, molt probablement, els fills acabin interpretant-ho de la mateixa manera. I quina solució hi ha? El millor és planificar, sempre, unes vacances on el nen en sigui el protagonista i intentar gaudir de la mateixa manera en què ho feien abans malgrat ara les vacances siguin partides.

En el període de vacances, així com durant tot l’any, és fonamental que els pares deixin els seus problemes i conflictes personals i de parella al marge dels seus fills. Per tant, és primordial consensuar i posar-se d’acord a l’hora de distribuir les dates de vacances. En cas que això no es produeixi sempre es pot acudir a la mediació.

Un cas especial són les famílies de pares separats que passen les vacances tots plegats. Això és una bona idea o tot el contrari? No hi ha una resposta en un sentit o un altre pel simple fet que cada família és un món. Per tant, una cosa que funciona en una pot no fer-ho en una altra. En el cas que es decideixi fer unes vacances conjuntes cal deixar ben clar als fills quins són els motius d’aquesta decisió. D’aquesta manera evitarem qualsevol tipus de confusió o interpretació equivocada.

A més, en tot moment cal parlar amb els nens de la nova situació per evitar sentiments de culpabilitat o de traïció per deixar a un dels pares sol durant uns dies. És molt important transmetre’ls tranquil·litat, calma i seguretat en aquest sentit i, a més, cal donar l’oportunitat als nens expressar quines són les seves emocions en aquest tema. El que sí hem de tenir ben en compte és que mai farem decidir als fills amb qui vol passar les vacances. Ells no tenen perquè prendre una decisió que no els pertoca. Ells s’estimen als dos pares i, per tant, no se’ls ha de fer decidir entre un o l’altre.