Canvia el xip

Jordi Sasot

Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC)

D'obsessions i compulsions

toc compulsivo obsesivo Zoom

toc compulsivo obsesivo

El Trastorn Obsessiu-Compulsiu o també anomenat per les seves sigles, TOC, és un trastorn que es fonamenta en dos components principals: les obsessions i les compulsions, que seguidament explicarem en detall per a poder realitzar una idea aproximada del que significa.

Les obsessions es refereixen a pensaments intrusius, és a dir, impulsos, imatges o pensaments que venen a la ment i la persona que les pensa o visualitza, les experimenta com a desagradables, “intrusives”, al cap i a la fi, no les desitja, i voldria no pensar-les, imaginar-les o visualitzar-les i fa intents actius per tal de neutralitzar-les, eliminar-les o combatre-les.

L’altre component essencial, és el que s’anomenen compulsions, és a dir, un conjunt de comportaments o accions (mentals o físiques) que es realitzen de manera ordenada i rígida (sempre és la mateixa acció o comportament) i que tenen com a objectiu reduir o eliminar el malestar (ansietat) que provoca l’obsessió.

El TOC pot aparèixer durant la infància, l’adolescència o inclús l’edat adulta. És un dels cinc trastorns mentals més freqüents i pot ser molt esgotador i auto-limitant per a la persona que ho pateix.

Senyals d'alerta

Com a pares, les conductes o senyals a les que hauríem d’estar alerta són fonamentalment a les compulsions, ja que és la característica més visible i fàcil de reconèixer. Les compulsions són semblants a les “manies” o “rituals”, però tenen una càrrega patològica en quant a que la no realització d’aquesta mania o ritual pot provocar patiment i malestar molt intens, per una banda, i que és significativament recurrent, per altra banda.

Algunes de les compulsions més freqüents són aquelles relacionades amb la revisió, verificació, comprovació, neteja i acumulació material, entre d’altres. Exemples d’aquestes compulsions podria ser netejar-se les mans diverses vegades, netejar roba, habitació, etc. de manera significativament freqüent i en conseqüència a pensaments intrusius sobre la possibilitat de contaminació, pels que fa a aquelles relacionades amb la neteja. Pel que fa a les de verificació, algunes compulsions comunes fan referència a si s’ha apagat la llum, s’ha apagat l’ordinador o tancat portes, diverses vegades per assegurar-se que no pugui passar cap desastre o incidència greu (que és un pensament intrusiu). Altres conductes molt visibles són les que fan referència a tocar determinats objectes o fer determinades accions un número concret de vegades.

Algunes d’aquestes conductes poden semblar comunes, però quan es converteixen en auto-limitants, recurrents i provoquen malestar intens, llavors molt probablement no estiguem parlant d’una simple “mania”, sinó que es possible que formi part del que anomenem TOC.

Dr. Jordi Sasot Llevadot

Psiquiatra Infanto Juvenil

Cristian Toribio Amaro

Psicòleg Clínic Infanto Juvenil