Canvia el xip

Jordi Sasot

Planeta Asperger

«En aquest Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, insto que es promoguin els drets de les persones amb autisme i s'asseguri la seva plena participació i inclusió, com a membres valuosos de la nostra tan diversa família humana,perquè puguin contribuir a crear un futur de dignitat i oportunitat per a tothom.»Ban Ki-moon, secretari general de les Nacions Unides.

Recentment, el dia 2 d'Abril, es va celebrar el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. L'autisme és una condició diversa, tan diversa que actualment el consens més acceptat entre els professionals de la salut mental és que parlem d'un espectre, això vol dir que parlem d'un ventall de condicions diverses però que comparteixen un mateix patró de dificultats. Pel que actualment parlem de «Trastorns de l'Espectre Autista» o TEA.

A grans trets, un Trastorn de l'Espectre Autista és una alteració en el desenvolupament neuronal de qui ho presenta, fent que aquesta alteració desemboqui en un dèficit en la interacció i comunicació social de la persona en diversos contextos, a més de la manifestació d'un comportament restringit i repetitiu. En ser una condició del desenvolupament maduratiu de l'infant, els pares i educadors detecten les alteracions a la primera infància, normalment abans dels 3 anys.

Per tant, l'alteració que presenta una persona diagnosticada de TEA es basa fonamentalment en dos eixos: un dèficit en la comunicació social, i per tant en la interacció social, per una banda, i comportaments restringits i repetitius, per l'altra. Depenent del grau d'ajuda i la gravetat d'aquests dèficits i comportaments, la persona amb diagnòstic de TEA, necessitarà més o menys suport, essent els que necessiten menys suport les persones d'un extrem de l'espectre i els que necessiten més a l'altre extrem de l'espectre. Per tant, hi ha diversitat en el grau de funcionament a banda i banda del conjunt de persones amb el diagnòstic TEA, és a dir, uns tenen més facilitats i altres més dificultats, tant per a la interacció, comunicació com per als comportaments restringits i repetitius.

Tradicionalment, una de les condicions de l'espectre de l'autisme amb més bon funcionament era el que es coneix com Trastorn d'Asperger. El Trastorn d'Asperger, implica dificultats notòries en la interacció i comunicació social, tot i no haver tingut problemes per adquirir el llenguatge (fet que fa que les alteracions es detectin més tard que en els casos de l'altre extrem de la línia de dificultats autistes) interessos restringits i repetitius, dificultats per a entendre les normes socials, alteracions en el diàleg amb els altres i rigidesa en les rutines i baixa tolerància als canvis.

En aquest sentit, i aprofitant la recent celebració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, volíem recomanar una pel·lícula-documental titulada «Planeta Asperger» que hem trobat francament interessant, propera i emotiva. Recentment estrenada, retrata la quotidianitat de 6 persones Asperger, tots ells molt diferents entre si, però que comparteixen una mateixa condició: La Síndrome d'Asperger. Considerem aquesta una bona eina per a connectar amb el «Món Asperger» o com parlen en el documental, el «Planeta Asperger».

Adjuntem el tràiler del documental a continuació:

Dr. Jordi Sasot LlevadotPsiquiatra Infanto Juvenil

Cristian Toribio AmaroPsicòleg Clínic Infanto Juvenil

www.centreguia.cat