Canvia el xip

Jordi Sasot

L'assetjament escolar

L'assetjament escolar o bullying és quan un alumne pateix, de forma reiterada en el temps, accions negatives per part d'altres alumnes. No només ens referim a accions agressives físiques sinó també, en molts casos, de manera verbal, a través de les xarxes socials o excloent a aquella persona a nivell social. Aquestes accions acostumen a succeir en llocs on no hi ha adults ja que es més fàcil perpetrar aquestes conductes.

Què podem fer davant un cas d'assetjament escolar? Primer de tot, detectar les conductes que poden donar-nos indicis que estem davant d'un cas de bullying. És a dir, cal augmentar l'observació de la conducta dels alumnes i, sobretot, freqüentar aquells espais que no acostumen a estar vigilats per algun professional de l'escola (ja que com hem dit, poden ser llocs on els assetjadors aprofiten per ficar-se amb les seves víctimes). És important adonar-se si hi ha canvis de conductes en els nens. Poden mostrar-se més irritables, ser més agressives o tenir rebequeries. O també poden manifestar signes i símptomes psicosomàtics com mal de panxa o de cap. En algunes ocasions comencen a negar-se a voler anar a l'escola sense un motiu aparent o bé no volen anar d'excursió amb l'escola o l'esplai. De la mateixa manera tampoc vol parlar de com li va a l'escola. Tot això acostuma anar lligat a un descens en el seu rendiment escolar. També és molt important intentar recollir informació de les màximes fonts possibles (tan l'alumnat com el professorat, personal no docent o les famílies dels alumnes).

I què fem un cop s'ha detectar un cas d'assetjament escolar? Cal treballar perquè eradicar aquest tipus de conductes i fer-ne conscients als alumnes que són actuacions que no s'han de permetre. Per tant, des del centre escolar cal tenir una tolerància zero davant aquest tipus de comportament. A més, caldrà treballar amb els alumnes afectats. En aquest sentit, existeixen cursos de prevenció de la violència i l'assetjament escolar que volen fomentar la conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d'intervenció dins del centre escolar. També cal fer èmfasi en els alumnes en què no fer res davant de l'assetjament és convertir-se en còmplices i donen la impressió de que s'estigui aprovant aquella conducta. Per tant, cal ensenyar als alumnes a ser empàtics i que estiguin al costat de l'alumne que pateix bullying i intentar animar-lo a demanar ajut tan als professors com als seus pares.