Canvia el xip

Jordi Sasot

Fracàs escolar a Catalunya

El fracàs escolar entès com el total d'alumnes que no finalitzen l'ESO és un greu problema a Catalunya. Això afecta entre el 25 i 30% de l'alumnat (quan el promig europeu es situa entre el 5 i 10%). Al curs 2012/2013, un total de 764.045 alumnes feien Educació Primària i ESO, és a dir, que entre 186.512 i 223.814 alumnes d'entre 6 i 16 anys d'edat estaven en risc de no finalitzar l'ESO. Aquestes xifres, més que contrastades pels informes PISA, situen a Catalunya com un dels països europeus amb major problemàtica escolar d'Europa.

Aquestes dades, a més, posen de manifest que el baix rendiment escolar i el fracàs escolar no poden ser solament atribuïts al model educatiu, a l'estructura familiar o a la societat en general. Cal oferir explicacions científiques contrastades que busquin solucions multidisciplinars més efectives per combatre aquest gravíssim problema en els propers anys.

És fonamental incorporar un model mixt mèdic-psico-educatiu multidisciplinar e integral, basat en la detecció precoç de les patologies pròpies del neuropsicodesenvolupament que afecten a l'aprenentatge, què permeti una ràpida intervenció terapèutica docent, psicològica i mèdica. La població catalana està clarament infradiagnosticada i molt escassament tractada.