Canvia el xip

Jordi Sasot

Estrès infantil: què fer?

L'estrès infantil és un trastorn que observem amb freqüència a la nostra consulta. L'estrès és la falta d'una resposta adaptativa adequada davant les exigències de l'entorn. No tots els nens responen igual davant d'una situació d'estrès. Els nens més vulnerables en l'aspecte emocional són aquells que poden tenir conseqüències en forma de trastorns d'ansietat o psicosomàtics com poden ser, per exemple, les pors o el mateix dolor abdominal.

Al costat de la vulnerabilitat biològica del nen pot estar present la de la pròpia família, motiu pel qual davant el moment social actual és comprensible que aquestes situacions siguin més freqüents.

Què es pot aconsellar als pares? Que siguin conscients que qualsevol procés que causi estrès crònic a la família afecta al seu fill i, per tant, han de controlar-ho.

Com es controla? Abaixant els seus nivells de cortisol, ja que el seu excés en l'estrès crònic produeix ansietat i depressió.

I com s'abaixa? Científicament està comprovat que riure, fer exercici físic, pensar en positiu, ajudar als altres i tenir cura de la vida social el redueix.

Per tant, introduir aquests aspectes en la vida familiar és una senzilla manera de reduir l'estrès adult i, en conseqüència, el infantil.