Criatures 24/10/2020

El codi Morse

Segur que ja saps que SOS és el senyal internacional de socors. ¿Però sabies que aquest és un senyal en codi Morse? Això vol dir que aquesta crida d’auxili es pot fer mitjançant senyals sonors o de llum, i tothom l’entendrà. Pot semblar complicat, però no ho és gens. Avui t’ho expliquem!

Cristina Serret Alonso
1 min
El codi Morse

Com funciona?

El codi Morse associa a cada lletra de l’alfabet i a cada número un senyal representat per una combinació de punts i ratlles. Així, per exemple, la lletra A és un punt i una ratlla, i la B una ratlla i tres punts. Les lletres que es fan servir més, com per exemple la E, tenen un senyal més simple (un punt), i les que es fan servir menys, com la Y, el tenen més complicat (una ratlla, un punt i dues ratlles).

Com s’envien els missatges?

Per enviar un missatge fent servir el codi Morse només cal anar escrivint les paraules fent servir el codi corresponent. És a dir, en lloc de lletres s’envien impulsos llargs o curts, i la suma de tots aquests impulsos dona lloc a les paraules. El codi també preveu signes com les comes, els espais i els interrogants, i així es poden construir frases senceres.

Qui el va inventar?

El seu creador va ser Samuel Morse, i ell mateix va ser l’encarregat d’enviar el primer missatge en codi Morse de la història. Va ser l’any 1844, i el va enviar des de la ciutat de Washington fins a Baltimore, a 57 quilòmetres de distància. Va ser una fita històrica, perquè llavors encara no existia el telèfon.

Encara es fa servir?

El codi Morse és un codi internacional, és a dir, que el pot fer servir tothom. Avui dia, com que tenim formes de comunicar-nos més ràpides i directes, gairebé no s’utilitza, però hi ha radioaficionats que encara l’estudien i s’hi comuniquen.

Vocabulary

Code: codi

Ships: vaixells

Flickering: intermitent

Computers: ordinadors

Disabilities: discapacitats

stats