Adolescència 26/11/2020

Treballar per a l'educació mediàtica dels joves

Com es pot millorar l’educació mediàtica dels estudiants europeus de 14 a 18 anys

A.f.
3 min
El projecte europeu vol desenvolupar una eina interactiva  digital per millorar l’educació  mediàtica dels estudiants

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) encapçalen un projecte per desenvolupar una eina interactiva digital per avaluar i millorar l’educació mediàtica dels estudiants europeus de 14 a 18 anys. El programa, anomenat EduMediaTest, serà lliurat a la Comissió Europea (CE), que l’ha finançat parcialment, com a màxim el setembre del 2021 i, a partir d’aquesta data, la CE el posarà a disposició de les institucions dels països de la Unió Europea.

La iniciativa s'inclou al programa d’educació mediàtica Media Literacy for All, que promou la CE i que té entre els seus objectius combatre la desinformació i gestionar de manera crítica els continguts que es reben per les xarxes socials. El projecte EduMediaTest consisteix, d'entrada, en l'avaluació telemàtica de les competències mediàtiques dels estudiants de 14 a 18 anys i, posteriorment, en

la formulació de propostes formatives interactives per corregir eventuals deficiències. El programa, allotjat en una web d’accés lliure, està dissenyat perquè sigui gestionat per un professor o professora que vulgui avaluar la seva classe, com una activitat docent més dins el centre escolar.

Pel que fa a la primera part (avaluació), es vol comprovar, mitjançant un qüestionari interactiu de 43 preguntes, la capacitat dels estudiants per determinar la fiabilitat de les notícies, detectar els interessos no visibles de les fonts, constatar l’existència d’estereotips i fomentar una actitud responsable davant els drets d’autoria. També es vol comprovar la capacitació que tenen els estudiants de generar missatges que siguin comprensibles. Per respondre-hi, l’estudiant haurà d’analitzar vídeos i fotografies, i haurà de cercar informació a internet. Pel que fa a la segona part (formació), el programa proposarà activitats de formació en educació mediàtica que el professorat podrà implementar a les aules a partir de les dades obtingudes de l’avaluació i d’un dossier de material que se li facilitarà, segons les deficiències observades als seus alumnes.

El programa Media Literacy for All preveu finançar parcialment iniciatives en favor de l’educació mediàtica. El projecte del CAC i la UPF va ser una de les cinc propostes guanyadores, d’un total de disset, en l'última convocatòria. Hi participen cinc reguladors audiovisuals europeus (entre els quals el CAC), dues institucions públiques en l’àmbit educatiu i una universitat. Així, la UPF hi és per garantir que el projecte respon als principis de recerca científics.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha destacat la cooperació entre reguladors per impulsar l’educació mediàtica i que els joves i adolescents siguin cada vegada més competents en aquesta matèria i amb més esperit crític davant la desinformació.

Prova pilot en tres mesos

Com a pas previ a la implantació de l’eina interactiva, els promotors faran una prova pilot per comprovar el grau de comprensió de les preguntes entre els estudiants i la durada del test. La previsió és comptar amb un mínim de cent estudiants d’entre 14 i 18 anys per a cadascun dels set països que hi participen. Està previst realitzar la prova pilot abans del gener del 2021. La implantació definitiva del qüestionari està prevista entre els mesos de febrer i març del 2021. El termini per lliurar el projecte a la Comissió Europea s'acaba l’1 de setembre del 2021 i, posteriorment, aquesta institució comunitària serà la que decidirà quan s’oferirà al públic.

stats