Criatures 17/11/2018

Els adolescents també volen ser escoltats

Trobar iniciatives de suport a la criança dels infants és força habitual, però ¿què passa amb l’acompanyament quan són adolescents?

Mar Domènech
4 min
Els adolescents també volen ser escoltats

L’adolescència és una etapa clau en el desenvolupament de les persones i en la materialització dels seus drets com a ciutadans. Tal com diu el Pla d’Adolescència i Joventut 2017- 2021, “avui en dia la majoria de les polítiques de joventut dels estats europeus comparteixen objectius, com ara promoure la participació dels joves, identificar-los com un agent de transformació social, millorar les condicions d’una vida independent, promoure la seva inclusió social i donar suport a la diversitat cultural, la tolerància i la integració dels d’orígens diferents. I Barcelona n’és un bon reflex”.

Tenint en compte això, ¿quins serveis trobem en pobles i ciutats per a aquesta franja d’edat? Si ens fixem en la capital catalana, des de l’Ajuntament de Barcelona s’ofereix un servei gratuït per a adolescents i famílies, de caràcter preventiu, on poden trobar informació, formació, acompanyament i orientació durant l’etapa vital de l’adolescència. Un acompanyament que s’ofereix des de dos vessants complementaris i en què es treballa en estreta relació dels uns amb els altres.

En primera persona

Una primera proposta són els punts Aquí T’Escoltem, adreçats a adolescents d’entre 12 i 20 anys i on se’ls ofereix atenció individualitzada i activitats grupals i tallers de sexualitat i afectivitat, activitats de gestió emocional o accions per fomentar l’autoestima i l’empoderament. “Es tracta de desenvolupar les competències emocionals, cognitives i conductuals necessàries a partir de potenciar les seves pròpies capacitats i habilitats, i sempre des d’una mirada positiva. Un suport preventiu per intentar evitar que calgui recórrer a serveis més especialitzats en el futur”, afirma la directora del servei, Mariona Moratona. Un servei que va néixer el 2013 i que no para de créixer. Ara mateix hi ha 8 punts en funcionament i es preveu que el 2020 n’hi hagi 10, un a cada districte.

Un segon projecte és el Centre per a Famílies amb Adolescents. Al recinte de La Sedeta, de Gràcia, hi ha l’únic espai de la ciutat adreçat a les persones que exerceixen el rol parental i als seus fills i filles adolescents. Des del centre s’ofereix assessorament individualitzat i activitats formatives grupals. “Quan els fills arriben a l’adolescència, les figures que fan el rol parental tenen la necessitat de repensar la manera de fer de pare i de mare. Quan venen ens demanen les eines necessàries per afrontar aquest nou moment vital”, explica Mariona Moratona. Durant el 2017, un total de 758 famílies van fer ús del servei (entre participació en activitats formatives i assessorament individualitzat amb psicòleg o educadora social).

Al Centre per a Famílies amb Adolescents trobem diferents tipus d’activitats, com ara xerrades i tallers, cicles temàtics per aprofundir en un mateix tema (al voltant de 4 o 5 sessions), o debats per compartir experiències i opinions entre iguals. També tenen els espais de cura Oxigena’t, on es potencia el benestar personal dels pares i mares. A més, el centre també ofereix activitats familiars d’estiu en formats lúdics, en què participen grans i joves i en què es treballen, sobretot, les relacions familiars positives. També disposen d’un catàleg de formacions que es poden dur a terme en escoles, serveis i entitats de la ciutat.

S’intenta fer propostes vivencials i participatives que permetin als pares i mares fer reflexió i després transferir el que han après al seu context familiar. Es combinen les activitats dinamitzades pels mateixos professionals del centre amb altres propostes a càrrec de professionals externs especialitzats en temes concrets. Les temàtiques abordades responen a qüestions de gestió emocional, xarxes socials i dispositius tecnològics, afectivitat i sexualitat, comunicació, habilitats parentals, acompanyament en la presa de decisions, etc.

Qui se'n beneficia?

Si ens fixem en el perfil de les famílies que reben assessorament al Centre per a Famílies amb Adolescents, veiem que la majoria són mares d’una mitjana d’edat de 47 anys i joves d’una mitjana de 16. Moratona explica que “en les activitats formatives les dones representen un 82% i en els assessoraments individualitzats, un 61%, enfront d’un 39% d’homes”.

Totes aquestes famílies arriben al centre per demanar consulta i ajuda davant les dificultats i els reptes que suposa l’etapa de l’adolescència en els seus fills. Són famílies conscients d’aquestes dificultats, i per tant estan motivades per treballar i fer canvis. Com comenta la directora del servei, “els motius principals de consulta són les dificultats per establir límits, les dificultats en les relacions familiars, la desorientació/desmotivació del fill i les dificultats comunicatives. Per darrere trobem les consultes per possibles conductes de risc del fill i les dificultats per coordinar-se entre les figures que fan el rol parental. Finalment, les dificultats relacionades amb el control d’impulsos”.

La valoració que les famílies fan del servei és molt positiva. “Ha sigut molt reconfortant poder parlar dels problemes i poder rebre pautes i consells per afrontar-los. És important tenir una visió externa i imparcial, i que se’ns plantegin les situacions des d’un altre punt de vista”, afirmen els pares del Marc. D’altres, com la Carmen, es mostren realment agraïts. “Ens han atès molt bé i ens han tret l’angoixa amb què vam arribar”.

stats