A.F.

Joves i habitatge: situació crítica

El salari dels joves de menys de 25 anys ha disminuït i el preu de l'habitatge no deixa de pujar

Una noia portant un sofà durant una mudança / GETTY Zoom

La situació d’emergència habitacional en la qual es troba el jovent a Catalunya és la més greu de l'última dècada. La precarietat de l’ocupació juvenil s’accentua amb l’alarmant situació dels preus de l’habitatge, fet que impossibilita l’accés de les persones joves a la vivenda. Segons les dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial de l’INE, els ingressos salarials del jovent porten 10 anys en tendència negativa, de manera que el sou brut mitjà dels joves de menys de 25 anys se situa en 930 euros bruts al mes aproximadament, mentre que el 2010 la xifra gairebé arribava als 1.200 euros al mes. Paral·lelament, des de l’any 2014 els lloguers han incrementat un 36,29% a Catalunya, i el preu mitjà del lloguer ha passat de 539,54 € mensuals el 2014 als 735,36 € al mes el 2019, tal com indiquen les dades del Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge (Incasòl). En zones on la pressió habitacional és més forta l’increment ha sigut superior, com en el cas de la ciutat de Barcelona, en què el preu mitjà del lloguer s’ha elevat un 42,3% en els últims sis anys, de manera que ha crescut a la capital catalana de 688 € a 979 € mensuals. De fet, una altra dada que evidencia la precarietat juvenil és que entre l’any 2010 i el 2017 el salari brut mitjà dels joves ha disminuït un 21%, mentre que en el total de la població ha augmentat un 3%.

La situació d’estancament pel que fa a la precarietat juvenil, combinada amb l’increment del preu dels lloguers, fa que bona part del jovent no pugui emancipar-se Zoom

La situació d’estancament pel que fa a la precarietat juvenil, combinada amb l’increment del preu dels lloguers, fa que bona part del jovent no pugui emancipar-se / CNJC

Així ho denuncien el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i l’Observatori DESC a partir d’una campanya que pretén tornar a posar sobre la taula la problemàtica del difícil accés de les persones joves al lloguer i, en conseqüència, al dret a l’habitatge. De fet, aquesta realitat estancada des de fa anys i agreujada des del 2014 fa que bona part del jovent no pugui emancipar-se. En efecte, a l’estat espanyol l’edat mitjana d’emancipació és de 29 anys, segons l’Oficina Europea d’Estadística (Eurostat). Pel que fa a Catalunya, la taxa d’emancipació no ha parat de decréixer des de fa dues dècades, i ha arribat al mínim històric de tan sols un 20% del jovent emancipat. Institucions com la Unió Europea recomanen que la despesa destinada a l’habitatge no hauria de superar el 30% dels ingressos. Tanmateix, comparant les dades del salari brut mitjà dels joves catalans i del preu mitjà del lloguer a Catalunya s’evidencia que el jovent hauria de pagar més de la meitat del sou per poder accedir a l’habitatge. La crisi dels preus al mercat immobiliari provoca una alta inestabilitat entre les persones joves, que veuen impossible assentar-se a una llar, fet imprescindible per poder construir un projecte de vida.

A l’estat espanyol l’edat mitjana d’emancipació és de 29 anys

El CNJC i l’Observatori DESC presentaran demà la radiografia Joves llogateres i dret a l’habitatge, un informe extens que analitza en profunditat la situació de l’accés al lloguer de la població jove, els abusos del mercat de l’habitatge i les polítiques públiques d’habitatge. Aquest estudi, basat en una enquesta a més de 1.500 joves catalans, posa de manifest que més de la meitat dels joves, concretament un 56%, es veuran obligats a canviar d’habitatge quan se’ls acabi l’actual contracte de lloguer del pis, i un 73% de les persones joves que hauran de mudar-se ho hauran de fer per raons econòmiques, ja sigui a causa d’uns salaris molt precaris, per falta d’estabilitat en l’ocupació o com a conseqüència d’un augment abusiu del preu del lloguer.

Taula rodona per presentar un informe sobre els joves i el dret a l'habitatge Zoom

Taula rodona per presentar un informe sobre els joves i el dret a l'habitatge / CNJC

Des del CNJC celebren l’aprovació de la nova llei que regula els preus dels lloguers impulsada pel Sindicat de Llogateres, però insisteixen que la situació entre les persones joves és alarmant i reclamen ajudes i polítiques específiques per al jovent en matèria d’habitatge.