XAVIER TEDÓ

L’aprenent torna a l’empresa

La FP dual permet als alumnes combinar les classes amb l’estada en un centre de treball

L’aprenent torna a l’empresa / FOTO: FRANCESC MELCION Zoom

La formació d’avui és l’empresa de demà. Sota aquesta premissa neix la formació professional dual, que té els seus orígens a Alemanya i que consisteix a facilitar que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en empreses. Tot amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral.

Aquesta col·laboració s’aplica des de fa dos anys a casa nostra i busca millorar la productivitat -i sobretot l’ocupació juvenil- en un context en què la meitat dels joves catalans de 16 a 24 anys estan a l’atur. Aquest nou sistema educatiu estableix que el primer any l’alumne rebi formació a l’institut i que el segon combini les classes amb activitats formatives i productives a l’empresa mitjançant un conveni que afavoreix la flexibilitat organitzativa i que té en compte les competències professionals del cicle formatiu. Després d’unes pràctiques per adaptar-se al funcionament de l’empresa, l’alumne, que ha sigut seleccionat per l’institut i ratificat pels responsables de personal de l’empresa, inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca.

L’Institut Esteve Terradas de Cornellà va començar la formació dual el curs passat en el cicle de grau superior de desenvolupament d’aplicacions web amb l’empresa Everis, i en el de grau mitjà de manteniment electromecànic amb Siemens. La subdirectora de FP, Mari Carmen Brito, fa una valoració molt positiva de la iniciativa perquè “hi ha més vinculació entre centre i empresa i sobretot perquè els alumnes estan més motivats i es tornen més responsables i madurs”.

El gran repte ara per ara és canviar la mentalitat de les empreses: “Estem iniciant ara el programa i necessitem més empreses que s’hi sumin perquè per a vint alumnes només tens cinc places. Cal recuperar la figura de l’aprenent, que s’estava perdent, i els empresaris han d’assumir que en lloc de tenir un alumne en pràctiques en tenen un que és part de la companyia”.

Les empreses interessades poden adreçar-se directament a un centre que imparteixi cicles formatius relacionats amb el sector per treballar de manera conjunta, amb l’avantatge que l’alumne s’hi incorpora amb un bagatge de coneixements relacionats amb el perfil professional que busquen. Melcior Arcarons, director general de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial, ressalta la bona acollida del programa entre l’empresariat: “No ens trobem empreses que ens diguin que no i el canvi que més valoren és que les pràctiques són molt més llargues que no les de la FP ordinària, en què els alumnes se’n han d’anar al cap de quatre mesos, quan ja en saben”.

Al mateix temps, el màxim responsable de la FP revela: “Cap empresa es retira del projecte. Potser comencen amb poques places, però van incrementant-les”. Que el programa hagi passat dels 590 alumnes del primer curs als més de 3.700 actuals avala el seu èxit. I l’any que ve es vol arribar als 5.000.

Inserció laboral elevada

Un altre dels problemes per arribar a xifres més altes de participació és la composició del teixit empresarial català, en què predominen petites i mitjanes empreses que no disposen del tutor que requereix el programa per falta de personal. Brito considera que aquest factor no ha de ser un impediment per arribar a quotes més altes de col·laboració: “És un obstacle petit que s’ha de saltar. Si les pimes no tenen tutors, els professors poden fer formació”.

Xavier Bastante, tutor de la FP dual de l’Institut Miquel Martí i Pol, també de Cornellà, confirma els problemes per trobar empreses: “A Alemanya fa anys que funciona, però aquí falten ajuts de la Generalitat perquè sovint les empreses les has de buscar tu i costa trobar-ne, especialment entre les que són petites, perquè no disposen de gaires recursos”. Aquest centre, que inicia aquest any el programa, té l’inconvenient afegit que fa graus en què no hi ha gaires empreses del sector que puguin fer formació dual, per exemple els graus de disseny i moblament i construccions efímeres i decorats.

La subdirectora de l’Institut Esteve Terrades assenyala que a l’hora de buscar companyies “la Generalitat et posa en contacte amb les grans, però les petites les has de buscar tu, es combinen les dues fórmules”. El director general de FP admet: “Encara que tenim força empreses, n’hem d’aconseguir més, especialment en alguns sectors que no es nodreixen d’estudiants de FP”. L’esforç paga la pena. Les dades d’ocupació són més que esperançadores: “Un 40% dels 600 alumnes de la primera promoció s’ha quedat a l’empresa treballant, la inserció laboral és molt elevada”.

La subdirectora de l’Institut Esteve Terrades adverteix, però, que el programa no garanteix que els alumnes es quedin on fan l’estada, que té una durada mínima d’un any i que es pot allargar un màxim de tres. Amb tot, l’aprenent no deixa de ser un treballador més de la companyia, amb tots els drets i deures. És una inserció laboral i se’ls paga el salari mínim interprofessional en funció de les hores que fan. Bastante explica que “hi ha unes clàusules que impedeixen que l’empresa es pugui aprofitar de l’alumne o que ell pugui prendre la feina a cap treballador”.

Formació a Europa

Més enllà d’Everis i Siemens, l’Institut Esteve Terradas ha signat aquest any un conveni amb Nestlé, que té sis estudiants en plantilla fent un grau superior de prevenció de riscos laborals i d’administració i finances. Aquesta companyia ha endegat un ambiciós programa, Nestlé needsYOUth, que ofereix deu mil places de formació per a joves europeus menors de trenta anys fins al 2016, de les quals més de 1.200 són per a estudiants de l’Estat. D’aquests, 750 passaran a formar part de la multinacional en el futur.

A Catalunya Nestlé treballa amb una desena de centres de formació professional a les oficines centrals que té l’empresa a Esplugues de Llobregat i a la fàbrica de Girona. Maria Castelló, responsable de Selecció de Nestlé Espanya, considera que davant l’elevat índex d’atur que assetja els països del sud d’Europa “cal sumar esforços per impulsar la formació i la contractació de joves”. En aquest sentit, conclou que “el programa és una via eficaç d’integració al món laboral perquè l’empresa pot formar joves amb una experiència pràctica que serveix per veure les necessitats del mercat i reduir l’atur juvenil”.

El Sergio Sánchez és un dels estudiants que és a les oficines centrals de la multinacional amb la missió d’organitzar els diferents cursos de formació que es fan per als treballadors. “El fet de ser-hi tot un any et dóna l’oportunitat de portar projectes des de l’inici i veure totes les etapes fins a la seva finalització. Això és molt gratificant perquè permet veure els resultat de la teva feina”. Per la seva banda, l’Ana García, que també s’està formant a la companyia però a l’àrea de seguretat i salut, no dubta a afirmar: “Aprendre el funcionament d’una empresa d’aquestes dimensions no és fàcil, i no pots fer-te’n una idea real fins que no hi ets. És una experiència única”.