07/04/2021

Com estàs 'de bateria'?

2 min

Interessar-nos per com estan emocionalment els nostres fills o alumnes, i oferir-los espais i recursos per expressar-ho i elaborar-ho, esdevé una pràctica indispensable de comunicació afectiva i de salut mental, ja sigui en circumstàncies normals o extraordinàries com les actuals. És per això que, a començaments de curs, amb la professora Montse Jiménez, vàrem dissenyar una activitat d’autoconsciència i reconeixement del propi estat d’ànim, dirigida a adolescents, també aplicable a famílies i professorat. 

Els estats d'ànim tenen a veure amb les emocions, però són més amplis i persistents. La primera part de l’activitat consisteix a identificar el seu propi estat d’ànim, i la segona, a pensar què poden fer per millorar-lo i com poden ajudar-se a transformar-lo.

Per tal de plasmar l’estat d’ànim, recorrem a un recurs metafòric: la bateria dels telèfons mòbils. Les metàfores interpel·len la interioritat i el sentir d’una manera simbòlica, més delicada que les preguntes directes, i promouen habitualment respostes més sinceres i fidedignes. Recorrent al paral·lelisme amb els mòbils, es convida nois i noies a mirar cap endins i a reflexionar sobre com estan de bateria. La pregunta a plantejar-se és la següent: ¿Com estic de bateria? És a dir, ¿com em sento d'ànims, d’energia, de forces, d’il·lusió, d’alegria, d’optimisme, d’esperança, etc., en aquesta situació o moment vital? Els donem quatre opcions de resposta: al màxim (entre el 100% i el 70% de càrrega); a mitges (al voltant del 50%, una mica per sobre o una mica per sota); baixa o justeta (entre el 30% i el 15% de càrrega, aproximadament); esgotant-se o esgotada (per sota del 15% o sense bateria). 

Es poden utilitzar aplicacions digitals que mostren la radiografia del grup a l’instant. La gran majoria, tant d’alumnes com de famílies i professorat, se situen en la segona opció (al voltant del 50%), si bé van en augment les respostes de la tercera (baixa o justeta). A continuació, s’obre un espai de diàleg grupal, on, si volen, poden comentar des d’impressions generals, com ara si els resultats es corresponen amb el que perceben, fins a temes més personals, com ara els motius pels quals s’ha situat en un punt o altre. En acabar, es passa a la segona part de l’activitat. En parlarem el pròxim dia. 

stats