FORA DE CLASSE

Un sistema competent

Els meus fills, que fan primària, a finals del curs passat ja van ser avaluats per competències. La novetat respecte als butlletins de notes anteriors és que ara trobarem la paraula assoliment al davant. És a dir, que els nostres fills, de matemàtiques, per exemple, tindran un assoliment satisfactori, notable, excel·lent o un NA (no assoliment). La diferència, per a les famílies, és inapreciable. En tot cas, s’adjunten uns comentaris personalitzats que, a grans trets, t’informen de si el teu fill ho ha fet molt bé o tot el contrari. La feina d’avaluar per competències és invisible per a les famílies. Tot i això, per als mestres suposa una inversió de temps molt superior. Per a cada assignatura tradicional ara cal tenir en compte el grau d’assoliment de totes les competències, ja siguin lingüístiques, comunicatives, d’interacció amb el món, matemàtiques, digitals, socials i ciutadanes o d’aprendre a aprendre, entre d’altres. S’han d’omplir unes rúbriques complexes, plenes d’ítems, per arribar a la nota final, que potser serà un simple AS (assoliment satisfactori) en el butlletí de notes.

Aquest curs l’avaluació per competències es vol aplicar també a la secundària. De moment als instituts se’ns ha informat que ens haurem d’habituar a la nova nomenclatura. Com que la feina que haurem de fer els professors per avaluar és nova i complexa, ens veurem obligats a apuntar-nos a cursos de formació per saber-ne una mica. No obstant això, sembla ser que la manca de previsió ha provocat que la majoria no puguem ser instruïts en els propers mesos d’aplicació. Probablement fins al segon trimestre, docents que ho hauran entès abans seran capaços d’il·luminar-nos sense que se’ls escapi el riure. Amb la boca petita ens han dit que al primer trimestre el més sensat serà fer l’equivalència amb el sistema clàssic. Així, a qui en els exàmens tingui un 10 li posarem un assoliment excel·lent; a qui tingui un 6, l’etiqueta que se li acostarà més serà un assoliment notable, i qui tingui un merescudíssim 0 rebrà un no assoliment, que ofèn menys. La realitat de les aules serà exactament la mateixa, però així els docents treballarem unes quantes hores més amb l’esperança d’assolir millors resultats. Llàstima que amb tantes rúbriques ja no ens quedarà ni temps ni energia per millorar les nostres classes.