16/01/2021

Mesurem les reaccions

2 min

Les famílies, gairebé totes, estan vivint aquests mesos moments de molta tensió i inquietud, encara que amb diferents intensitats perquè no tenen la mateixa situació i les circumstàncies no són equiparables: lloc de treball, situació econòmica, salut, pèrdues de familiars, habitatge, i un llarg etcètera. Unes situacions augmenten la dificultat de donar resposta clara als problemes, segons els esdeveniments i l’angoixa, en un moment de gran incertesa.

Aquesta situació té una clara repercussió en el clima familiar i en les relacions. Per això és important pensar com viuen les criatures, segons l’edat, aquesta situació i com veuen les persones en qui confien quan constaten aquest malestar i angoixa. A la canalla sovint els falta informació i això també els va angoixant, perquè senten molts comentaris i crítiques i poden interpretar que la causa o el problema es troba en les persones properes: en el mestre o metge que els cuida, en la seva classe, en els companys i companyes que hi ha, en la seva escola o en el personal sanitari de proximitat. Cal, doncs, valorar les repercussions que té en la canalla veure com afrontem el que ens passa en un moment en què estan construint la seva idea de la societat i del món que els envolta, i en què no tenen prou maduresa per comprendre-ho amb tantes incerteses, notícies, contradiccions, i comentaris certs o falsos, que els van generant més inseguretat.

Així, haurem de valorar la necessitat de moderar segons quins comentaris davant la canalla. Escoltar què diuen per mirar d’afavorir que comprenguin què passa, sense que això comporti reaccions immediates que els portin a no voler expressar què han vist o què pensen per no atabalar els adults. Cal prioritzar que puguin explicar i compartir les vivències, aspecte molt més important ara mateix que qualsevol altra activitat.

La preocupació pels aprenentatges dels currículums no hauria de ser la prioritat; ho haurien de ser les competències de què han de disposar perquè aquestes experiències que estan vivint siguin una font d’aprenentatge i puguin afavorir la comprensió i la solidaritat. Han de poder expressar els seus estats d’ànim i les seves idees, i per fer-ho hem de posar al seu abast tots els llenguatges possibles perquè, en un futur, puguin entendre què ha passat.

stats