24/10/2020

Les funcions de la família

2 min

La complexitat que es va viure amb el confinament va portar a prendre unes decisions que es van considerar lògiques, des d’un cert punt de vista, potser perquè no se sabia el temps que duraria. El que es va prioritzar, des d’un punt de vista no tan lògic, van ser els rendiments escolars, i es va ignorar que si ja s’havien passat els 2/3 del curs escolar, el temps que quedava podia centrar-se més en com es vivia la situació que no en els temes no donats.

Aquest és segurament el nus de la qüestió: notes, avaluació, rendiments, informe Pisa, meritocràcia o llibres abans que fer l’aprenentatge d’una vivència que ha trasbalsat el món i que s’ha sentit a la pell amb diferents intensitats i circumstàncies, i que ha afectat tothom encara que en diferents graus d’intensitat, òbviament.

Mirant les decisions preses aleshores, queda clar que es van donar a les famílies unes funcions que corresponien al centre educatiu i que només una part ho van poder resoldre amb més o menys facilitat. Ja es veia venir que, com gairebé sempre, s’afavoriria les famílies que més fàcil ho tenien i que incidiria negativament en una part important de les criatures de les famílies que tenen treballs essencials, des del món sanitari fins al de la neteja.

Per què es va fer? Aquestes no són les funcions que les famílies han de fer quan són a casa i menys en una situació com la del confinament. Per què es van prendre decisions amb aquesta mirada classista i etnocèntrica i no es va voler veure que, si mirem realment quines són les funcions de les famílies, totes estan en més igualtat de condicions encara que tinguin desigualtats d’horaris o d’espais? Per què no es reconeix que no cal tenir títols universitaris homologats per educar i que totes les famílies tenen cultura, semblant o diferent, i tenen coneixements per fer les seves funcions? Per què no es deixa de donar lliçons sobre com s’ha d’educar els fills? Perquè, en cap cas, hi ha una única manera de fer.

Cal una revisió i una reflexió en profunditat per evitar repetir, si la pandèmia s’agreuja i cal tornar a possibles confinaments, les errades del curs passat. Cal un treball i un debat seriós sobre com aconseguir enfortir les famílies perquè puguin respondre a les seves funcions, i només a les seves. Ja hi ha massa contradiccions entre el que es diu i el que es fa.

stats