06/08/2016

Emprenedoria i /o gestió domèstica

2 min

Moltes de les idees que apareixen a la premsa quotidiana posen l’èmfasi en la necessitat de provocar canvis en el sistema educatiu per afavorir un rendiment escolar millor. Es continua focalitzant el canvi a evitar la desmotivació de l’alumnat i adequar les institucions educatives a la societat actual.

Amb aquesta idea han sorgit una multitud de projectes i iniciatives, tant de diferents institucions socials i educatives com d’empreses, per ajudar la institució educativa en aquest complex repte de fomentar l’aprenentatge i, sobretot, garantir que la formació que rebi l’alumnat tingui sentit en un futur més o menys immediat.

En aquesta línia ha tingut un gran èxit el programa anomenat Emprenedoria a l’Escola, amb la intenció d’obrir la mirada de la canalla cap al món de l’economia que els envolta per fomentar unes actituds participatives i de responsabilitat, especialment de cara al futur.

En cap cas es tracta d’una crítica cap a aquestes iniciatives sinó de mirar com el fet de promoure aquestes competències “emprenedores” pot afavorir que la canalla les pugui aplicar, transferir a tots els llocs on viu i practicar a casa.

No es tracta de donar lliçons a la família sinó a la canalla, que pot resoldre situacions quotidianes que afavoreixen la creativitat i la responsabilitat en el que li és propi (bosses, agendes) i aprofitar les situacions quotidianes perquè pugui comprendre l’economia tot anant a comprar.

Anar a correus a buscar una carta, a l’ajuntament a fer una gestió, a la biblioteca a fer un intercanvi de llibres i totes aquestes situacions quotidianes que estan vinculades directament amb les necessitats de gestió tant de la família com del centre educatiu afavoreixen la planificació, les habilitats per comunicar-se en llocs diferents i, sobretot, la responsabilitat, la iniciativa i la participació social de la canalla, cosa que, sens dubte, millora la seva autoconfiança, just el que es busca promoure amb l’emprenedoria.

La vida quotidiana té la virtut d’oferir moltes oportunitats per estimular totes aquestes competències si no ens entossudim a transformar-les en curriculars i situar-les només com a aprenentatges escolars. Cal afavorir que el context permeti que tots plegats deixem de sobreprotegir la canalla i els donem oportunitats perquè descobreixin que tenen un clar protagonisme i prou competències per anar pel món.

stats